DIGITALE BETINGELSER

UNDERLEVERING PÅ DIGITALE KAMPAGNER

TV 2 krediterer ikke underleveringer på digitale kampagner, såfremt:

  • Underlevering er inden for 10% af samlet target/budget. Underleveringer opgøres altid ift. TV 2’s tal.
  • Materiale ikke er leveret inden for fristen på tre dage før kampagnestart
  • Materialet er leveret rettidigt, men der er fejl i materialet.
  • Kampagnen har været sat på pause undervejs.

Er et af ovenstående punkter opfyldt, tilbydes følgende muligheder:

  • Kampagne går online igen og leveres færdigt hurtigst muligt.
  • Underlevering overføres til en kommende kampagne. Traffic kan godkende, at visninger konverteres til et andet digitalt produkt, såfremt lagersituationen tillader det.
  • Visningerne lægges i banken og bruges på en fremtidig kampagne.

UNDERLEVERING PÅ ADDRESSABLE TV

Afvikling af addressable TV kampagner opgøres altid ift. TV 2’s tal.

I tilfælde af underleveringer tilbydes følgende muligheder:

  • Kampagne går online igen og leveres færdigt hurtigst muligt.
  • Underlevering overføres til en kommende kampagne. Traffic kan godkende, at visninger konverteres til et andet digitalt produkt, såfremt lagersituationen tillader det.
  • Visningerne lægges i banken og bruges på en fremtidig kampagne (digital eller TV).

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.