SPECIFICS

SPECIFICS

Prisen for en visning bestemmes af det forventede antal seere i 18 år+ og det forventede visningstidspunkt for reklameblokken. Prisen udtrykkes med en enhedspris pr. 1.000 seerkontakter (CPM).

I 2019 er det antallet af uger, hvor en annoncør aktivt køber Specifics, som afgør hvilken nettopristabel, der skal anvendes. En aktiv uge defineres som et ugentligt køb på min. 1,7 mio. eksponeringer i 30 sek.

Eksempel:
For annoncør, der køber Specifics 19 uger om året, koster et 30 sekunders spot i en reklameblok estimeret til 425.000 Eksponeringer (18+) i tidsrummet kl. 18.00 til 23.00 i oktober 2019, 425.000 x 95/1.000 = kr. 40.375,-.

ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 40+ UGER
Specifics TV 2 P18+ Prime P18+ Off-prime
Januar 36 25
Februar 37 26
Marts 51 34
April 64 42
Maj 70 46
Juni 55 37
Juli 34 25
August 54 37
September 66 44
Oktober 70 45
November 70 45
December 49 33
ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 14-39 UGER
Specifics TV 2 P18+ Prime P18+ Off-prime
Januar 49 31
Februar 52 35
Marts 72 46
April 85 54
Maj 93 56
Juni 74 46
Juli 42 30
August 70 44
September 87 53
Oktober 95 60
November 95 60
December 67 41
ANTAL AKTIVE SPECIFICS UGER: 1-13 UGER   
Specifics TV 2 P18+ Prime P18+ Off-prime
Januar 68 42
Februar 69 46
Marts 95 60
April 105 73
Maj 113 74
Juni 92 63
Juli 57 43
August 90 60
September 107 71
Oktober 113 74
November 113 74
December 83 55
ANNONCERING UNDER 1,7 MIO. EKSPONERINGER PR. UGE   
Specifics TV 2 P18+ Prime P18+ Off-prime
Januar 80 50
Februar 81 51
Marts 106 67
April 121 81
Maj 132 84
Juni 117 76
Juli 71 52
August 111 74
September 131 84
Oktober 140 88
November 140 88
December 104 66

TV 2 forbeholder sig ret til at justere priserne med op til 5%.

SPECIFICS PLUS

Specific plus er et produkt, der er tiltænkt annoncører, som ønsker at booke en kvalitetskampagne, der først kan bookes efter den normale deadline for månedsbooking. Mod et 10% tillæg på ordrens samlede budget kan du få følgende fordele:

  • Sen booking af kampagnen, senest kl. 12.00 tirsdagen før visningsuge
  • Placeringssikkerhed (mod betaling af gns. bud)
  • Ekstraordinære kompensationsregler
  • Muligheden for at købe Specifics Plus i kombination med koblet Eksponeringspakke (3:1)

Udbuddet af Specifics Plus styres af TV 2 Reklamesalg.

BUD

Når der indtastes ønsker på måneds- og ugeplan, kan de enkelte spot tillægges et bud efter eget valg. Størrelsen af buddet kan være afgørende for, om spottet får plads i den ønskede blok. Hvis der kræves bud i reklameblokken, prioriteres spottene i forhold til budstørrelse.

EFTERSPØRGSELSTILLÆG/-FRADRAG

Et tillæg/fradrag kan pålægges/fratrækkes visse reklameblokkes grundpris. Størrelsen af et sådant tillæg/fradrag vil fremgå af TV 2 Reklamesalgs månedsplan/ugeplan og fastsættes af TV 2 Analyse.

PLACERING I BLOK

Visninger kan bookes først, anden, næstsidst, eller sidst i en reklameblok mod et tillæg. Tillægget udgør 5% først i blokken og 3% sidst i blokken (grundpris +/- tillæg/fradrag). Tillægget er ligeledes 3% for nr. 2 i blokken og 1% for næstsidst i blokken.

SPLIT-SPOT

Split-spot består af to spots, der relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning, og skal placeres i samme reklameblok. Den samlede pris for split-spot beregnes ud fra prisen for hvert af spottene, plus et tillæg på 5% (grundpris +/- tillæg/fradrag). Tillægget pålægges prisen på alle split-spot visninger i en kampagne.

MULTISPOT

Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV 2 Reklamesalg afgør, om der er tale om multispot. For mere information kontakt venligst TV 2 Reklamesalg.

MÅNEDSVOLUMENRABAT PÅ SPECIFIC KØB

Månedsrabatten gives på basis af den realiserede Specific omsætning pr. måned. Det er den samlede omsætning pr. annoncør pr. måned på Specific køb isoleret, der udløser en rabat jf. nedenstående tabel.

NETTOBUDGET 2019 KONTANTRABAT
0 – 99.999 6,00%
100.000 – 199.999 6,30%
200.000 – 299.999 6,70%
300.000 – 399.999 7,00%
400.000 – 499.999 7,30%
500.000 – 599.999 7,60%
600.000 – 699.999 8,00%
700.000 – 799.999 8,30%
800.000 – 899.999 8,60%
900.000 – 999.999 8,90%
1.000.000 – 1.099.999 9,20%
1.100.000 – 1.199.999 9,50%
1.200.000 – 1.299.999 9,80%
1.300.000 – 1.399.999 10,10%
1.400.000 – 1.499.999 10,40%
1.500.000 – 1.599.999 10,70%
1.600.000 - 11,00%

Ved omsætning over kr. 1,6 mio. pr. måned gives fortsat 11,0 % rabat. Rabatterne fratrækkes på spotniveau.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.