EKSPONERINGSPAKKER & SPOTS

EKSPONERINGSPAKKER OG KONTAKTPRISER 2019

Prisen på 1.000 eksponeringer er i 2019 at betragte som et forhandlingsbaseret bud, som aftales med TV 2 ifm. indgåelsen af en årsaftale. For annoncører, der ikke har en rettidig indgået årsaftale, afgives et forhandlingsbaseret bud på 1.000 eksponeringer (CPM pris) ad-hoc inden kampagnestart.

CPM PRIS MODEL 2019

Den pris, som en given kampagne indkøbes til, afhænger af, hvilken kanallevering der ønskes, hvilken måned, kampagnen ønskes indrykket i, samt af, hvilket TV 2 eksponeringsprodukt, der er valgt.

Den CPM pris, som er aftalt for 2019 danner dermed udgangspunkt for den endelige CPM pris på kampagneniveau.

Det forhandlingsbaserede bud (CPM) ganges med 4 forskellige indeks afhængig af leveringsvalg, måned der annonceres i, valgt produkt, samt valgt spotlængde.

LEVERINGSVALG 2019

ZULU / CHARLIE INDEKS 2019
TV 2 m. TV 2 Charlie 91
TV 2 m. TV 2 Zulu 115

MÅNEDSINDEKSINDEKS 2019

MÅNED INDEKS 2019  STARTUGE 2019
Januar 72 1
Februar 77 6
Marts 92 10
April 109 14
Maj 119 18
Juni 103 23
Juli 68 27
August 100 31
September 118 36
Oktober 122 40
November 120 45
December 93 49

PRODUKTINDEKS 2019

PRODUKT INDEKS 2019
TV 2 Eksponering 119
TV 2 Eksponering 3:1 92
TV 2 Classic 93
TV 2 Eksponering Off-prime 75
TV 2 Eksponering 3:1 Off-prime 65

TV 2 forbeholder sig ret til at justere ovennævnte indeks med op til 10 indeks point.

STACKING PROCES

Efter deadline for måneds booking stackes alle eksponeringskampagner efter kontaktpris. Såfremt udbud er mindre end efterspørgsel, får de kampagner, der er indkøbt til de laveste CPM priser, ikke plads i den pågældende måned.

For kampagner, der ikke initialt har fået plads pga. stor efterspørgsel og lav kontaktpris, gælder, at der som alternativ kan vælges andre TV 2 produkter (jf. produktindeks), der ikke er udsolgt.

I fald alle TV 2’s eksponeringsprodukter skulle være udsolgt i en given måned, vil der i mange tilfælde være mulighed for køb af Specifics. 

SPLIT-SPOT

Split-spot består af to spots, der relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning, og skal placeres i samme reklameblok. Den samlede pris for split-spot beregnes ud fra prisen for hvert af spottene, plus et tillæg på 5% (grundpris +/- tillæg/fradrag). Tillægget pålægges prisen på alle split-spot visninger i en kampagne.

MULTISPOT

Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV 2 Reklamesalg afgør, om der er tale om multispot. For mere information kontakt venligst TV 2 Reklamesalg.

ØVRIGE TILBUD

TV 2 tilbyder også andre muligheder for at imødekomme den enkelte annoncørs ønsker. Kontakt TV 2 Reklamesalg og hør nærmere om:

  • Performance-aftaler
  • National og regional annoncering
  • Alment velgørende og humanitære foreninger mv.
  • Skæv/begrænset distribution
  • Programpakker
  • Kontinuerlige partnerskaber

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.