AFP-samarbejde på TV

I et AFP-samarbejde (Advertiser Funded Programming) får du som partner en dybere forbindelse til et programformat og kan således blive medafsender af programmets budskaber og værdier. Der er hverken tale om redaktionel medbestemmelse eller logo- og produktplaceringer, men derimod indsigt og associationsret, som giver en eksklusiv mulighed for at udfolde programmet og dets temaer og budskaber på egne platforme med en strategisk sammensat pakke af eksempelvis klip, ekstramateriale, licensrettigheder, grafik, konkurrencer etc.

Ved et AFP-partnerskab yder I finansiel støtte til en given programproduktion, og på den måde rammer I jeres målgruppe ved at aktivere og engagere dem med programmets indhold og budskaber.