TV 2

Grundprisen for en visning bestemmes af det forventede antal seere 18 år+ og forventet visningstidspunkt for reklameblokken. Grundprisen udtrykkes med en enhedspris pr. 1.000 seerkontakter (CPM). For grundpriser på placeringer i forskellige dayparts, se tabellen nedenfor. Eksempel: For et 30 sekunders spot i en reklameblok estimeret til 425.000 Eksponeringer (18+) i tidsrummet kl. 18.00 til 23.00 i oktober 2018, udgør prisen 425.000 x 161/1.000 = kr. 68.425,-.

SPECIFICS TV 2 P18+ PRIME P18+ OFF-PRIME
Januar 119 77
Februar 124 82
Marts 141 92
April 151 97
Maj 161 102
Juni 156 102
Juli 104 72
August 151 97
September 156 102
Oktober 161 102
November 161 102
December 131 87

TV 2 forbeholder sig ret til at justere priserne med op til 5%. 

Sponsorater 2018

TV 2 Reklamesalg tilbyder også programsponsorater på TV 2. Kanalen udvikler kontinuerligt sin programflade, og udbuddet af programsponsorater varierer. Sponsorater kan ikke betales med bankindeståender.

 

Når der indtastes ønsker på måneds- og ugeplan, kan de enkelte spot tillægges et bud efter eget valg. Størrelsen af buddet kan være afgørende for, om spottet får plads i den ønskede blok. Hvis der kræves bud i reklameblokken, prioriteres spottene i forhold til budstørrelse.

 

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Årsaftaler 2018

TV 2 Reklamesalg tilbyder annoncørerne at indgå årsaftaler. En årsaftale er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede omsætning på køb af reklameplads i et kalenderår, på tværs af TV 2s platforme. En årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning allerede fra første kampagne. Annoncører, der indgår en årsaftale med TV 2 Reklamesalg, kan medregne omsætningen på følgende:

 • Reklametid på TV 2
 • Reklametid på TV 2 Regionalt
 • Reklametid på TV 2 ZULU
 • Reklametid på TV 2 CHARLIE
 • Reklametid på TV 2 FRI
 • Reklametid på TV 2 NEWS
 • Reklametid på TV 2 SPORT
 • Reklametid på addressable tv
 • Reklametid på Online-Video
 • tv2.dk og Mobil
 • Sponsorater


Årsaftaleelementer 2018

I 2018 tilbydes kunder, der indgår en årsaftale med TV 2, særligt attraktive forhold:

 • 5% højere rabat på Eksponeringspakker
 • 40% primetime garanti på Eksponeringspakker
 • 10% ekstraordinær sæsonrabat i ugerne 25-33 og 51-52
 • Rettidig booking 2% på eksponeringer

Ovennævnte elementer er kun gældende på omsætning angivet inden deadline kl. 17.00 den 27. februar 2018. Kunder, som ikke har indgået en rettidig årsaftale, er ikke berettiget til ovenstående aftaleelementer.

 

Koncernaftaler 2018

Forudsætningen for at indgå en koncernaftale er bl.a., at koncernen/moderselskabet ejer 51% eller mere af de koncernforbundne selskaber.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Månedsvolumenrabat 2018

Månedsrabatten gives på basis af den realiserede omsætning pr. måned. Den samlede omsætning pr. måned på TV 2 platforme, udløser en kontantrabat, jf. tabel.

Månedsbudget kr. Forstærkning kontantrabat
0 – 99.999 11,00% 9,0%
100.000 – 199.999 11,45% 9,3%
200.000 – 299.999 11,90% 9,7%
300.000 – 399.999 12,35% 10,0%
400.000 – 499.999 12,80% 10,3%
500.000 – 599.999 13,25% 10,6%
600.000 – 699.999 13,70% 11,0%
700.000 – 799.999 14,15% 11,3%
800.000 – 899.999 14,60% 11,6%
900.000 – 999.999 15,05% 11,9%
1.000.000 – 1.099.999 15,50% 12,2%
1.100.000 – 1.199.999 15,95% 12,5%
1.200.000 – 1.299.999 16,40% 12,8%
1.300.000 – 1.399.999 16,85% 13,1%
1.400.000 – 1.499.999 17,30% 13,4%
1.500.000 – 1.599.999 17,75% 13,7%
1.600.000 - 18,20% 14,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved omsætning over kr. 1,6 mio. pr. måned gives fortsat 18,2% forstærkning/14,0% kontantrabat. Rabatterne fratrækkes på spotniveau.

 

Aktivitetsrabat 2018

Der ydes 2% aktivitetsrabat til annoncører, der i årsaftale binder sig til at være aktive i 47 uger eller derover på TV 2. Kravet om annoncering i minimum 47 uger vurderes efter annonceringen i hele 2018. Aktivitetsrabatten, som er en kontantrabat, fratrækkes individuelt på spotniveau, og gives på alt Specifics/Eksponeringskøb. Såfremt der ikke annonceres i minimum 47 uger, tilbagereguleres rabatværdien via banken.

 

Årsaftaler indgået senest kl. 17.00 den 27. februar 2018

Annoncører, der indgår en årsaftale med TV 2 Reklamesalg senest kl. 17.00 den 27. februar 2018, tilbydes at gøre hele eller dele af årsaftalebeløbet uopsigeligt. På den del af årsaftalen, der gøres uopsigelig, tilbydes en ekstraordinær 2% kontantrabat. Den ekstraordinære honorering bortfalder for den uopsigelige omsætning, hvis annoncøren ikke realiserer det aftalte uopsigelige beløb. Hvis en annoncør således indgår en årsaftale på kr. 2,5 mio., og gør de kr. 2 mio. uopsigelige, vil dette blive honoreret med 2% af kr. 2 mio. Hvis omsætningen på de kr. 2 mio. ikke nås, bortfalder den ekstraordinære honorering. Det er således den fulde ekstraordinære honorering på 2% – såvel den del, der er udbetalt som rabat, som den del, der ikke er udbetalt – der efterfaktureres annoncøren i fald det uopsigelige beløb ikke realiseres. Kontantrabatten udbetales i 2018 kun på de traditionelle flow-tv produkter, der indgår i en national årsaftale.

 

Kampagnerabat i lavsæson 2018

Hvis en kampagne – eller dele af den – placeres i nedenstående perioder, tilbydes en honorering i form af forstærkning, som efterfølgende omregnes til kontantrabat. Størrelsen af rabatten beregnes på grundlag af omsætningen (inkl. alle tillæg/fradrag) pr. kampagne i nedenstående perioder.

Omsætning pr. kampagne i perioden (kr.) 2017 Under
335.000
335.000-
519.999
520.000-
850.000
Over
850.000
Uge 1-9 15% 20% 35% 45%
Uge 25-33 5% 10% 20% 25%
Uge 51-52 10% 15% 25% 30%

New Business rabat 2018

Annoncører, der ikke har markedsført deres virksomheder eller produkter i TV 2s tv-univers de seneste 24 måneder, kan tildeles New Business-forstærkning, som omregnes til kontantrabat. Det er TV 2 Reklamesalg, som vurderer, om New Business rabatten kan tilbydes.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Øvrige tilbud 2018

TV 2 tilbyder også andre muligheder for at imødekomme den enkelte annoncørs ønsker. Kontakt TV 2 Reklamesalg og hør nærmere om:

 • Performance-aftaler
 • National og regional annoncering
 • Alment velgørende og humanitære foreninger mv.
 • Filmhonorering
 • Cases
 • Skæv/begrænset distribution
 • Sæsonbinding
 • Daypart pakker
 • Programpakker
 • Vilkår for udbud af Classic

Find kontaktpersoner her.

Garantier

Når der købes Specifics eller Eksponeringskampagner på TV 2 får annoncørerne garanti på den enkelte kampagne. På Specifics købet hænger de forventede Eksponeringer (18+), på et givent spot, nøje sammen med prissætningen, og garantien sikrer annoncøren den leverance af eksponeringer, der er bestilt. Opnår kampagnen ikke det forventede antal eksponeringer, placerer TV 2 Reklameplanlægning de resterende eksponeringer, som garantien sikrer, i direkte forbindelse med kampagnen. Såfremt der på en Specifics-kampagne er angivet en målgruppe, vil der i videst muligt omfang blive taget hensyn dertil ved placering af kompensationsvisninger. Er der i kampagnen benyttet forskellige spotlængder, beregnes kompensationen ved hjælp af spotpris-indekset. Såfremt kampagnen ikke må fortsætte efter en bestemt ugedag, oplyses det i bemærkningsfeltet i TV 2 Medialink, af hensyn til placering af eventuelle kompensationsspot i kampagnens afslutning.

 

Yderligere kompensation ved underlevering

Hvis en kampagne består af minimum 2 mio. eksponeringer, og afvikles over minimum 14 dage, og annoncøren samtidig oplever en underlevering på mere end 250.000 eksponeringer, tilbydes en kompensation på 100% på de eksponeringer, som overstiger 250.000 (Specifics Plus dog 200%).

En kampagne, der eksempelvis underleveres med 430.000 eksponeringer, vil således få værdien af de første 250.000 eksponeringer sat i banken 1:1. De resterende 180.000 eksponeringer vil blive kompenseret med 100% og derfor udløse en værdi af 360.000 eksponeringer. Underleveringen på 430.000 udløser således 610.000 eksponeringer i alt. Disse kompensationsregler er kun gældende ved rettidig indgået årsaftale, og omfatter ikke Classic eller Split Risc produkter.

 

Eksponeringskampagner

For Eksponeringskampagner, der løber tre hele dage eller kortere, gælder at al ekstraordinær kompensation i forbindelse med underleveringer bortfalder.

 

Kampagnedefinition

Såfremt en kampagne kører kontinuerligt for samme virksomhed, betragter TV 2 det som én kampagne, uanset at der måtte reklameres for flere produkter eller anvendes forskellige reklamefilm. I tilfælde af, at kampagner ikke er oprettet efter denne retningslinje i TV 2 Medialink, forbeholder TV 2 sig ret til at sammenlægge kampagnerne. Skulle der være indbygget en pause i kampagnen på mere end 21 dage, definerer TV 2 dette som en ny kampagne med et nyt kampagnenummer.

 

Opgørelse af eksponeringer

Eksponeringer opgøres på baggrund af sening, der er foretaget live eller tidsforskudt i optil 7 dage efter udsendelsesdagen. Kampagner vil som udgangspunkt først blive opgjort 8 arbejdsdage efter kampagnens slutdato og omfatte live og tidsforskudt sening indtil denne dag. Sening på andre platforme end tv indgår som på tv.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Online-booking

Mediebureauer har direkte forbindelse til TV 2 Medialink, der giver mulighed for at ønske, booke og ændre online. TV 2 Reklameplanlægning agerer på vegne af ikke-online bureauer. I følgende beskrivelse af bestilling af reklametid vil der derfor både nævnes muligheder for online og ikke-online bureauer. Bureauer, som online booker, hæfter for det bookede, og har ansvaret for løbende at kontrollere at kampagnerne er booket korrekt. Ønskes yderligere information om TV 2 Medialink, kan der rettes henvendelse til TV 2 Reklameplanlægning.

 

Månedsplan

Reklameplanlægningen offentliggør månedsplaner (normalt for en 4 eller 5 ugers periode) med angivelse af faste programmer og forventede antal Eksponeringer (P18+) på reklameblokkene. Derudover fremgår evt. efterspørgselstillæg/-fradrag. Disse tillæg/fradrag ændres ikke på ugeplanen.

 

Ugeplan

Reklameplanlægningen offentliggør ugeplaner hver tirsdag. Planerne indeholder en oversigt, der viser TV 2s programflade, herunder endelig Eksponeringer (P18+) forventning på alle blokke samt andre relevante oplysninger.

 

Booking, særplacering og oprydning

Bestilling af reklametid via Medialink eller på mail er en booking og dermed bindende for ordregiver. Medialink bureauer henter selv en kampagneoversigt i systemet som bekræftelse. Bureauer, der ikke booker via Medialink, får en kampagneoversigt pr. mail. Kampagneoversigter, der udsendes/hentes i forbindelse med booking på månedsplaner, indeholder kun de foreløbige priser, idet den endelige blokpris først fastsættes på grundlag af den endelige forventning til Eksponeringer (18+). Der kan bookes placering i de reklameblokke, der fremgår af måneds- og ugeplanerne.

Ved booking på ny månedsplan/særplacering på ugeplan, kan der for hver booking (1. prioritet) angives en alternativ placering (2. prioritet).

Bookingerne/ønskerne kan påføres bud efter eget valg. Der skal anføres maksimalt kampagnebudget på den enkelte ordre. Ud fra dette maksimale budget, kan der indtastes ønsker svarende til en værdi af 150% af dette. Det maksimale kampagnebudget skal være lig med det maksimale budget, der faktisk ønskes faktureret på ordren, og kampagnebudgettet kan ikke nedreguleres efterfølgende. Når der er foretaget en sortering af indkomne ønsker, er bureauerne forpligtede til, inden for maksimalt 24 timer, at fjerne uønskede visninger, som overstiger angivet maksimalt budget.

TV 2 Reklameplanlægning forbeholder sig ret til at slette spot, så kampagnens faktiske budget matcher det maksimale budget.

Alle bookinger fra ikke-online bureauer kan foretages inden for nedenstående deadlines på e-mail.

 

Kampagnehåndtering i praksis

Ordrer kan ikke løbe over månedsbookinger. Månedsbooking perioden er defineret ved de uger som indgår i en månedsbooking. Hvis en kampagne/ordre kører over flere månedsbookinger oprettes et nyt ordrenummer når den efterfølgende måned bookes. Denne metodik påvirker ikke de rabatter, som er givet på ordren.

Det er vigtigt for TV 2 at de bookede kampagner ikke optager mere plads end der faktisk påtænkes afviklet, og der udføres derfor et ugentligt check af, at ingen kampagner er over budget. Såfremt en kampagnes bookede budget overstiger kampagnens max. budget med +10% eller kr. 25.000,- pålægges ugentligt et gebyr på kr. 5.000,-. Det betyder at en kampagnes bookede budget kun kan være (op til) +10% over kampagnens max. budget, hvis det beløb i kroner, som er booket over kampagnens max. budget, samtidig er under kr. 25.000,-. Gebyret trækkes automatisk i banken, og gebyret trækkes ugentligt så længe kampagnen er over budget.

 

Booking-deadlines

Særplacering efter månedsplan kan foretages fra fredag kl. 09.00 to uger før deadline, indtil tirsdag kl. 12.00, ca. to uger før ikrafttrædelse af månedsplan.

Ekstra køb efter månedsplan kan foretages fra efterfølgende dag (onsdag) kl. 14.00, indtil fredag kl. 17.00 i ugen før aktuel ugeplan offentliggøres.

Særplacering efter ugeplan kan normalt foretages fra onsdag kl. 09.00 og frem til torsdag kl. 12.00. Ekstra køb efter månedsplan skal være afsluttet senest mandag kl. 14.00 ugen efter, dvs. mandag før visningsugen.

 

Rettidig booking af eksponeringskampagner

Hvis Eksponeringskampagner bookes samtidigt med Specifics-kampagner inden deadline for månedsbooking, ydes en ekstra rabat på købet på 0,5% (2% ved rettidig årsaftale).

 

Venteliste

Såfremt der ved en ønsket placering ikke er ledig reklametid, er det muligt at komme på venteliste. 1. prioritet kan altid komme på venteliste. 2. prioritet(er) kommer kun på venteliste, hvis 1. prioritet er på venteliste. Ved sortering af ønsker bortfalder prioriteringen, og i tilfælde af for meget på venteliste i forhold til det tilladte, skal det overskydende fjernes efter ovennævnte sortering under Booking og Særplacering.

Der kan maksimalt optages 10 visninger pr. blok på venteliste på månedsplan og fem pr. blok på ugeplan.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Flytning og annullering

Flytning, nedjustering og annullering skal ske skriftligt. TV-reklamesendetiden kan ikke overdrages.

 

SPOTLÆNGDE PRISINDEKS
5 45
10 58
15 69
20 80
25 91
30 100
35 113
40 124
45 135
50 146
55 157
60 168
65 179
70 190
75 201
80 212
85 223
90 234

Der accepteres kun spot delelige med 5 sek. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet Generelt.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Dashboard license fee

Der er mulighed for at indgå en aftale med TV 2 Reklamesalg omkring dashboard license fee.

Kontakt TV 2 Reklamesalg for mere information.

TV 2 News

TV 2 NEWS

TV 2 NEWS sender nyheder døgnet rundt og dækker breaking news minut for minut. Det får hver dag 515.000 danskere til at bruge gennemsnitligt 65 minutter på kanalen. TV 2 NEWS når ud til 1,23 mio. danskere hver uge og er med en seerandel på 4,3 procent den 5. største kanal i Danmark.

TV 2 NEWS leverer saglig og seriøs nyhedsdækning med dybdegående analyser og perspektiveringer af finansmarkederne og nyheder fra både ind- og udland. TV 2 NEWS sender hver uge flere magasinprogrammer om blandt andet finansstof, politik og medier. Programmerne ”Tirsdagsanalysen”, ”Besserwisserne”, ”Presselogen”, ”Verden ifølge Trump”, ”Business Class” og ”Lippert” går i dybden, stiller skarpe og kritiske spørgsmål og debatterer emnerne fra forskellige vinkler.

TV 2 NEWS findes på tv, tv2.dk, Facebook samt mobile enheder og eksponeres for danskerne, der hvor de er – i hjemmet, på arbejdspladsen, i busser og tog på vej til og fra arbejde, i ventesale, banker, fitness- og butikscentre samt på hoteller.

TV 2 NEWS er for alle danskere, men vægter de 20 til 60-årige. Reklameblokkene på TV 2 NEWS er et godt valg, hvis man ønsker at nå ud til danskere, der interesserer sig for økonomi, politik og erhvervsliv.

TV 2 NEWS Kommercielle Partnerskaber

Som annoncør er det muligt at blive en del af hele Danmarks nyhedskanal. Vi udbyder kommercielle partnerskaber som årspakker, kvartalspakker og månedspakker.  En fantastisk mulighed for de annoncører, der har BtB fokus og det danske erhvervsliv som målgruppe. 

Kontakt Morten Rafn for flere informationer om de nærmere udbudsbetingelser: moch@tv2.dk

TV 2 NEWS KOMMERCIELLE PARTNERSKABER

I 2019 udbydes fire forskellige pakketyper på TV 2 NEWS:

 • TV 2 NEWS ÅRSPAKKE
 • TV 2 NEWS FLEX-ÅRSPAKKE
 • TV 2 NEWS KVARTALSPAKKE
 • TV 2 NEWS MÅNEDSPAKKE

Læs mere om hvad de enkelte pakker indeholder eller kontakt Morten Rafn Christensen for flere informationer om de nærmere udbudsbetingelser: moch@tv2.dk

TV 2 NEWS ÅRSPAKKE

TV 2 NEWS
ÅRSPAKKE 2019
ANTAL EKSPONERINGER
TV
(TV 2 NEWS 18+)
127.400.000
ADDRESSABLE TV
(TV 2 NEWS P20-50)
1.200.000
SAMLET PRIS* 3.495.000

*Alle priser er baseret på 30 sekunders spots.

I 2019 UDBYDER TV 2 DANMARK A/S PARTNERSKABER PÅ TV 2 NEWS TIL FØLGENDE BRANCHER:

Advokathuse Energisektoren Luftfart/Transport
A-Kasse Forlagsvirksomhed Media
Alm. bankvirksomhed privat Forsikring Messer/udstillinger
Alm. bankvirksomhed erhverv Hoteller/Hotelkæder Pension
Biler Investering Realkreditinstitutioner
Biludlejning IT Rekruttering
Brancheforeninger Konsulent/revision Telesektoren
Ejendomshandel Langvarige forbrugsgoder  

Kontakt Morten Rafn Christensen for flere informationer om annoncering på TV 2 NEWS: moch@tv2.dk

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

TV 2 NEWS FLEXPAKKE

TV 2 NEWS
FLEXPAKKE 2019
ANTAL EKSPONERINGER
TV
(TV 2 NEWS 18+)
63.300.000
ADDRESSABLE TV
(TV 2 NEWS P20-50)
1.200.000
SAMLET PRIS* 1.995.000

*Alle priser er baseret på 30 sekunders spots.

I 2019 UDBYDER TV 2 DANMARK A/S PARTNERSKABER PÅ TV 2 NEWS TIL FØLGENDE BRANCHER:

Advokathuse Energisektoren Luftfart/Transport
A-Kasse Forlagsvirksomhed Media
Alm. bankvirksomhed privat Forsikring Messer/udstillinger
Alm. bankvirksomhed erhverv Hoteller/Hotelkæder Pension
Biler Investering Realkreditinstitutioner
Biludlejning IT Rekruttering
Brancheforeninger Konsulent/revision Telesektoren
Ejendomshandel Langvarige forbrugsgoder  

Kontakt Morten Rafn Christensen for flere informationer om annoncering på TV 2 NEWS: moch@tv2.dk

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

TV 2 NEWS KVARTALSPAKKE

TV 2 NEWS
KVARTALSPAKKE 2019
ANTAL EKSPONERINGER
TV
(TV 2 NEWS 18+)
23.750.000
ADDRESSABLE TV
(TV 2 NEWS P20-50)
330.000
SAMLET PRIS* KR. 885.000,-

*Alle priser er baseret på 30 sekunders spots. 

I 2019 UDBYDER TV 2 DANMARK A/S PARTNERSKABER PÅ TV 2 NEWS TIL FØLGENDE BRANCHER: 

Advokathuse Energisektoren Luftfart/Transport
A-Kasse Forlagsvirksomhed Media
Alm. bankvirksomhed privat Forsikring Messer/udstillinger
Alm. bankvirksomhed erhverv Hoteller/Hotelkæder Pension
Biler Investering Realkreditinstitutioner
Biludlejning IT Rekruttering
Brancheforeninger Konsulent/revision Telesektoren
Ejendomshandel Langvarige forbrugsgoder  

Kontakt Morten Rafn Christensen for flere informationer om annoncering på TV 2 NEWS: moch@tv2.dk

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

TV 2 NEWS MÅNEDSPAKKE

TV 2 NEWS
MÅNEDSPAKKE 2019
ANTAL
EKSPONERINGER
TV
(TV 2 NEWS 18+)
7.100.000
ADDRESSABLE TV
(TV 2 NEWS P20-50)
110.000
SAMLET PRIS* KR. 289.000,-

* Alle priser er baseret på 30 sekunders spots 

I 2019 UDBYDER TV 2 DANMARK A/S PARTNERSKABER PÅ TV 2 NEWS TIL FØLGENDE BRANCHER:

Advokathuse Energisektoren Luftfart/Transport
A-Kasse Forlagsvirksomhed Media
Alm. bankvirksomhed privat Forsikring Messer/udstillinger
Alm. bankvirksomhed erhverv Hoteller/Hotelkæder Pension
Biler Investering Realkreditinstitutioner
Biludlejning IT Rekruttering
Brancheforeninger Konsulent/revision Telesektoren
Ejendomshandel Langvarige forbrugsgoder  

Kontakt Morten Rafn Christensen for flere informationer om annoncering på TV 2 NEWS: moch@tv2.dk

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

TV 2 Zulu

Eksponeringspakker

For annoncører, som ønsker at ramme en ung målgruppe specifikt, tilbyder TV 2 eksponeringspakker på TV 2 ZULU. Den målgruppe, som det er muligt at købe eksponeringer i, kan ses i tabellerne herunder – der afvikles alene på TV 2 ZULU.

 

Specifics

TV 2 tilbyder også Specifics-køb på TV 2 ZULU. Specific købet giver annoncører mulighed for at vælge præcis på hvilken dag og i hvilken reklameblok, de ønsker at placere deres reklamespot.

Specifics på TV 2 ZULU udbydes som køb af plads i en reklameblok efter eget valg, uden seertalsgaranti. Prisen for en placering i en given blok er opgjort i nettopriser i 30 sek., uden yderligere rabat.

Specifics bookes via TV 2 Medialink, eller – for de annoncører eller bureauer uden adgang til TV 2 Medialink – via TV 2 Reklameplanlægning.

 

Sponsorater

TV 2 Reklamesalg tilbyder sponsorater på TV 2 ZULU. Kanalen udvikler kontinuerligt sin programflade, og udbuddet af sponsorater varierer. For mere information kontakt TV 2 Reklamesalg. Sponsorater kan ikke betales med bankindeståender.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Specifics

TV 2 ZULU LAVSÆSON HØJSÆSON
Daytime (6-18) 693 1.040
Primetime (18-23) 1.271 1.848
Nighttime (23-06) 924 1.271

OBS! Alle Specifics blokpriser er nettopriser, dvs. der ydes ingen yderligere rabat. Priser pr. blok kan ændres uden varsel på ugeplan.

 

Eksponeringspakker

TV 2 ZULU EKSPONERINGSPAKKER P20-40
Januar 271
Februar 271
Marts 295
April 295
Maj 295
Juni 290
Juli 233
August 290
September 295
Oktober 295
November 295
December 266

 

Split-spot

Split-spot består af to spots, der relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning og skal placeres i samme blok. Den samlede pris for split-spot beregnes ud fra prisen for hvert af spottene plus tillæg på 5%. Tillægget pålægges grundprisen på alle split-spot visninger i en kampagne. 

 

Multispot

Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV 2 Reklamesalg afgør, om der er tale om multispot. For mere information kontakt venligst TV 2 Reklamesalg. 

 

Forskellige spotlængder

I skemaet ses prisindeks på forskellige spotlængder. Udgangspunktet for prisberegningen er et 30 sekunders spot = indeks 100. I skemaet herunder er anført det gældende indeks for spotlængder på 5-60 sekunder.

SPOTLÆNGDE I SEK. PRISINDEKS
5 45
10 58
20 80
30 100
40 124
50 146
60 168

Der accepteres kun spot delelige med 5 sek. 

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Årsaftale

Årsaftalen er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede køb af reklametid på TV 2 ZULU inden for et kalenderår. En årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning allerede fra første kampagne. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet Generelle betingelser.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

 

TV 2 Charlie

Specifics

For annoncører, som alene ønsker at være til stede på TV 2 CHARLIE, tilbyder TV 2 Specifics-køb på TV 2 CHARLIE. Specifics-købet giver annoncører mulighed for at vælge præcis på hvilken dag og i hvilken reklameblok, de ønsker at placere deres reklamespot. Specifics på TV 2 CHARLIE udbydes som køb af plads i en reklameblok efter eget valg, uden seertalsgaranti. Prisen for en placering i en given blok er opgjort i nettopriser i 30 sek., uden yderligere rabat. Specifics bookes via TV 2 Medialink, eller – for de annoncører eller bureauer uden adgang til TV 2 Medialink – via TV 2 Reklameplanlægning.

OBS! Alle Specifics blokpriser er nettopriser, dvs. der ydes ingen yderligere rabat. Priser pr. blok kan ændres uden varsel på ugeplan.

TV 2 CHARLIE LAVSÆSON HØJSÆSON
Daytime (06.00-18:00) 347 578
Primetime (18.00-23.00) 1.271 1.848
Nighttime 23.00-06.00) 693 1.040

Split-spot

Split-spot består af to spots, der relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning og skal placeres i samme blok. Den samlede pris for split-spot beregnes ud fra prisen for hvert af spottene, plus tillæg på 5%. Tillægget pålægges grundprisen på alle split-spot visninger i en kampagne. 

 

Multispot

Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV 2 Reklamesalg afgør, om der er tale om multispot. For mere information, kontakt venligst TV 2 Reklamesalg. 

 

Forskellige spotlængder

I skemaet ses prisindeks på forskellige spotlængder. Udgangspunktet for prisberegningen er et 30 sekunders spot = indeks 100. Nedenfor er anført det gældende indeks for spotlængder på 5-60 sekunder.

Spotlængde i sek. Prisindeks
5 45
10 58
20 80
30 100
40 124
50 146
60 168

Der accepteres kun spot delelige med 5 sek.

 

Sponsorater

TV 2 Reklamesalg tilbyder sponsorater på TV 2 CHARLIE. Kanalen udvikler kontinuerligt sin programflade, og udbuddet af sponsorater varierer. For mere information kontakt TV 2 Reklamesalg. Sponsorater kan ikke betales med bankindeståender.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Årsaftale

Årsaftalen er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede køb af reklametid på TV 2 CHARLIE, inden for et kalenderår. En årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning, allerede fra første kampagne. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet Generelle betingelser.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager. 

TV 2 Fri

Specifics

For annoncører, som alene ønsker at være til stede på TV 2 FRI, tilbyder TV 2 Specifics-køb på TV 2 FRI. Specifics-købet giver annoncører mulighed for at vælge præcis på hvilken dag og i hvilken reklameblok de ønsker at placere deres reklamespot. Specifics på TV 2 FRI udbydes som køb af plads i en reklameblok efter eget valg, uden seertalsgaranti. Prisen for en placering i en given blok er opgjort i nettopriser i 30 sek., uden yderligere rabat. Specifics bookes via TV 2 Medialink, eller – for de annoncører eller bureauer uden adgang til TV 2 Medialink – via TV 2 Reklameplanlægningen.

Alle Specifics blokpriser er nettopriser, dvs. der ydes ingen yderligere rabat. Priser pr. blok kan ændres uden varsel på ugeplan.

TV 2 FRI LAVSÆSON HØJSÆSON
Daytime (06.00-18.00) 231 347
Primetime (18.00-23.00) 347 578
Nighttime (23.00-06.00) 231 347

 

Split-spot

Split-spot består af to spots, der relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning og skal placeres i samme blok. Den samlede pris for split-spot beregnes ud fra prisen for hvert af spottene, plus tillæg på 5%. Tillægget pålægges grundprisen på alle split-spot visninger i en kampagne.

 

Multispot

Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV 2 Reklamesalg afgør, om der er tale om multispot. For mere information kontakt venligst TV 2 Reklamesalg.

 

Forskellige spotlængder

I skemaet ses prisindeks på forskellige spotlængder. Udgangspunktet for prisberegningen er et 30 sekunders spot = indeks 100. I skemaet herunder er anført det gældende indeks for spotlængder på 5-60 sekunder.

Spotlængde i sek. Prisindeks
5 45
10 58
20 80
30 100
40 124
50 146
60 168

Der accepteres kun spot delelige med 5 sek.

 

Sponsorater

TV 2 Reklamesalg tilbyder sponsorater på TV 2 FRI. Kanalen udvikler kontinuerligt sin programflade, og udbuddet af sponsorater varierer. For mere information kontakt TV 2 Reklamesalg. Sponsorater kan ikke betales med bankindeståender.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Årsaftale

Årsaftalen er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede køb af reklametid på TV 2 FRI, inden for et kalenderår. En årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning allerede fra første kampagne. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet Generelle betingelser.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

TV 2 Sport

Specifics

For annoncører, som alene ønsker at være til stede på TV 2 SPORT, tilbyder TV 2 Specifics-køb på kanalen. Specifics-købet giver annoncører mulighed for at vælge præcis på hvilken dag og i hvilken reklameblok de ønsker at placere deres reklamespot. Specifics på TV 2 SPORT udbydes som køb af plads i en reklameblok efter eget valg, uden seertalsgaranti. Prisen for en placering i en given blok er opgjort i nettopriser i 30 sek., uden yderligere rabat. Specifics bookes via TV 2 Medialink, eller – for de annoncører eller bureauer uden adgang til TV 2 Medialink – via TV 2 Reklameplanlægning.

Alle Specifics blokpriser er nettopriser, dvs. der ydes ingen yderligere rabat. Priser pr. blok kan ændres uden varsel på ugeplan.

TV 2 SPORT Lavsæson Højsæson
Daytime (06.00-18.00) 158 210
Primetime (18.00-23.00) 315 525
Nighttime (23.00-06.00) 263 368

Split-spot

Split-spot består af to spots, der relaterer sig til hinanden i deres kreative udformning og skal placeres i samme blok. Den samlede pris for split-spot beregnes ud fra prisen for hvert af spottene, plus tillæg på 5%. Tillægget pålægges grundprisen på alle split-spot visninger i en kampagne.

Multispot

Multispot er kendetegnet ved, at der optræder to eller flere annoncører i samme spot, og at der i spottet ikke er en naturlig sammenhæng. Prisen på denne type spot beregnes med et tillæg på 15% af grundprisen på det enkelte spot. TV 2 Reklamesalg afgør, om der er tale om multispot. For mere information kontakt venligst TV 2 Reklamesalg.

Forskellige spotlængder

I skemaet ses prisindeks på forskellige spotlængder. Udgangspunktet for prisberegningen er et 30 sekunders spot = indeks 100. I skemaet herunder er anført det gældende indeks for spotlængder på 5-60 sekunder.

Spotlængde i sek. Prisindeks
5 45
10 58
20 80
30 100
40 124
50 146
60 168

Der accepteres kun spot delelige med 5 sek.

Sponsorater

TV 2 Reklamesalg tilbyder sponsorater på TV 2 SPORT. Kanalen udvikler kontinuerligt sin programflade, og udbuddet af sponsorater varierer. For mere information kontakt TV 2 Reklamesalg. Sponsorater kan ikke betales med bankindeståender.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

 

Årsaftale

Årsaftalen er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede køb af reklametid på TV 2 SPORT, inden for et kalenderår. En årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning allerede fra første kampagne. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet Generelt.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

TV 2 Regionerne

TV 2 REGIONERNE

TV 2 Regionerne samler hver dag 750.000 danskere, når vi sender lokale nyheder fra vores otte regioner. Programmerne er målrettet lokalbefolkningen og sætter fokus på aktuelle begivenheder i øjenhøjde med seerne i Jylland, på Fyn, Bornholm, Sjælland eller i Hovedstadsområdet.

Dermed er TV 2 Regionerne et af landets stærkeste medier, når du vil øge din omsætning og styrke dit brand. Hvis du sammenligner tv-reklame med andre medier, står tv-mediet for over 71% af den indtjening, der er skabt af reklamer – på trods af, at tv kun står for 54 % af det samlede mediespend.

Med TV 2 Regionerne får du kontakt til voksne danskere med stor købekraft. Du kan vælge én region eller flere. Fx har LOOP Fitness anvendt tv i stadig flere regioner, efterhånden som kæden har bredt sig ud over landet. I dag er kæden landsdækkende, men LOOP er stadig 100 % regional annoncør, fordi det er her, de rammer deres målgruppe spot on.

For at få mest mulig effekt at markedsinvesteringen, placerer LOOP især deres spots i prime time før de store programmer på TV 2. Her får de med bare ét spot langt over 500.000 seere i tale. Se mere om denne case her.

Hvis du vil vide mere om muligheden for at reklamere på flere regionale kanaler på én gang eller har spørgsmål om dette, så kontakt din regionale konsulent.

TV 2 REGIONERNE

TV 2 Regionerne samler hver dag 750.000 danskere, når vi sender lokale nyheder fra vores otte regioner. Programmerne er målrettet lokalbefolkningen og sætter fokus på aktuelle begivenheder i øjenhøjde med seerne i Jylland, på Fyn, Bornholm, Sjælland eller i Hovedstadsområdet.

Dermed er TV 2 Regionerne et af landets stærkeste medier, når du vil øge din omsætning og styrke dit brand. Hvis du sammenligner tv-reklame med andre medier, står tv-mediet for over 71% af den indtjening, der er skabt af reklamer – på trods af, at tv kun står for 54 % af det samlede mediespend.

Med TV 2 Regionerne får du kontakt til voksne danskere med stor købekraft. Du kan vælge én region eller flere. Fx har LOOP Fitness anvendt tv i stadig flere regioner, efterhånden som kæden har bredt sig ud over landet. I dag er kæden landsdækkende, men LOOP er stadig 100 % regional annoncør, fordi det er her, de rammer deres målgruppe spot on.

For at få mest mulig effekt af markedsinvesteringen, placerer LOOP især deres spots i prime time før de store programmer på TV 2. Her får de med bare ét spot langt over 500.000 seere i tale. Se mere om denne case her.

Hvis du vil vide mere om muligheden for at reklamere på flere regionale kanaler på én gang eller har spørgsmål om dette, så kontakt din regionale konsulent.

BEREGN BLOKPRIS
Beregn blokpriser på din foretrukne region for de enkelte regionale blokke. Da regionerne har forskellig størrelse, varierer vore priser på spot i forhold til den enkelte regions indbyggertal. Alle priser er ekskl. moms.

UNIVERSSTØRRELSE

REGION UNIVERSSTØRRELSE
NORD 361.800
MIDTVEST 385.700
ØSTJYLLAND 580.800
SYD 619.900
FYN 415.200
LORRY 1.748.900
SJÆLLAND 428.300
BORNHOLM 23.400
I alt  4.564.000

Personer 18+
Kilde: AdvantEdge, 01.09.2018 - 25.10.2018

SENDEPLAN

TV 2 Regionerne sendes på TV 2s hovedkanal, som er Danmarks største kommercielle TV kanal. Her kan du se, hvornår på dagen et regionalt spot kan placeres. 

Nyhederne, Sporten og Vejret 12:00
Regionale nyheder 12:25
Regional reklameblok 12:30
Nybyggerne 12:35
Den store strikkedyst 13:30
Blændende boliger 14:20
Grænsepatruljen 14:50
Alarm 112 15:50
Nyhederne, Sporten og Vejret 17:00
Regionale nyheder 17:10
Regional reklameblok 17:15
Go'aften Danmark 17:20
Vejret 17:50
Nyhederne, Sporten og Vejret 18:00
Regionale nyheder 18:10
Regional reklameblok 18:15
Go' aften Danmark 18:20
Nyhederne 19:00
Regional reklameblok 19:30
Regionale nyheder 19:30
Regional reklameblok 19:55
Badehotellet 20:00
Sæt pris på dit hjem 20:50
En kur der duer 21:25
Nyhederne, Sporten og Vejret 22:00
Regionale nyheder 22:25
Regional reklameblok 22:30
Natholdet 22:45

PRISER

Priser er opdelt på de enkelte regioner og tager alle udgangspunkt i, at annoncøren er en regional annoncør.

BRUTTO GRUNDPRIS

REGION BRUTTO GRUNDPRIS 2019*
Bornholm 1.300
Fyn 7.500
Lorry 23.570
Midtvest 8.760
Nord 7.500
Syd 12.140
Østjylland 10.080
Sjælland 7.500

*Normeret 19:30 visning

BLOKPRISER PÅ DE ENKELTE REGIONER
Under menupunktet BLOKPRIS er det muligt at beregne blokpriser på de forskellige Regioner for de enkelte regionale blokke, når man er en regional annoncør. Da regionerne har forskellig størrelse, varierer vore priser på spot i forhold til den enkelte regions indbyggertal. Alle priser er ekskl. moms.

FORSKELLIGE SPOTLÆNGDER
Udgangspunktet for prisberegningerne er et 30 sekunders spot = indeks 100. Under menuen SPOTINDEKS er anført det gældende indeks for andre spotlængder.

TILLÆG
Placering i blok
Der kan mod et tillæg i spotprisen på 5 % bestilles reklamespot med placering først eller sidst i reklameblokken. Dette gælder ikke på kampagnekøb.

Efterspørgselstillæg/-fradrag
TV 2 Reklamesalg forbeholder sig retten til at pålægge/fratrække tillæg/fradrag på enkelte blokke. Der udsendes meddelelse herom, og størrelsen af tillægget vil fremgå af meddelelsen.

Nationalt tillæg
Nationale spot uden regional afmelding pålægges et tillæg på 25 % af spottets bruttovisningspris.

Tillæg for fast placering ved kampagnekøb
Der er mulighed for fastplacering i blok/periode mod et gebyr på 5% – ønskes der ikke fastplacering har TV 2 retten til at flytte visningerne indenfor kampagneperioden + 3 dage, for at optimere lageret.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

INDEKS

FORSKELLIGE SPOTLÆNGDER
Udgangspunktet for prisberegningerne er et 30 sekunders spot = indeks 100.

SPOTLÆNGDE PRISINDEKS
5 45
10 58
15 69
20 80
25 91
30 100
35 113
40 124
45 135
50 146
55 157
60 168
65 179
70 190
75 201
80 212
85 223
90 234

MÅNEDSINDEKS

MÅNEDSINDEKS PRISINDEKS
Januar 100
Februar 106
Marts 108
April 107
Maj 105
Juni 88
Juli 61
August 86
September 103
Oktober 115
November 101
December 92

BLOKINDEKS

BLOKINDEKS PRISINDEKS
12.30 5
17.15 10
18.15 44
19.30 100
19.55 100
22.30 85

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅRSAFTALE

TV 2 Reklamesalg tilbyder regionale annoncører at indgå en årsaftale. En årsaftale er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede omsætning hos TV 2 Reklamesalg i løbet af bookingåret. I årsaftalen indgår den forventede omsætning på:

 • Reklametid på TV 2 (regionalt)
 • Reklametid på addressable tv (regionalt)
 • Reklametid på Online-Video (regionalt)
 • Reklametid på tv2.dk og Mobil (regionalt)

ÅRSAFTALEELEMENTER 2019
I 2019 tilbydes kunder, der indgår en regional årsaftale med TV 2, særligt attraktive forhold.

Deadline for indgåelse af årsaftale er den 26. februar 2019 kl. 17.00. 

Kontakt din regionale konsulent for mere information. 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

BOOKING

ONLINE BOOKING
Mediabureauerne har direkte forbindelse til TV 2 Medialink, som giver mulighed for at booke og ændre online. TV 2s Reklameplanlægning agerer på vegne af ikke-online bureauer. I følgende beskrivelse af bestilling af reklametid vil der derfor både nævnes muligheder for online- og ikke-online bureauer.

Ønskes yderligere information om TV 2 Medialink, kan der rettes henvendelse til TV 2s Reklameplanlægning (tlf. 39 75 75 75). Bestilling af ordrer via TV 2 Medialink eller pr. e-mail er at betragte som en booking og dermed bindende for ordregiver. Bookingen bekræftes i form af en kampagneoversigt påført TV 2 Reklamesalgs kampagnenummer for ikke- online bureauer. Onlinebureauer henter selv kampagneoversigten i systemet som bekræftelse. Er der ikke ledig tid, tilbydes annoncøren at komme på venteliste, hvilket giver fortrinsret i tilfælde af ledig tid. Ved booking angives kampagnens max. budget. Max. budgettet kan ikke efterfølgende nedjusteres. Der kan ikke bookes udover max. budget uden at dette opskrives tilsvarende.

FLYTNING OG ANNULLERING
Flytning og annullering skal ske skriftligt til TV 2 DANMARK A/S. Tv-reklamesendetiden kan ikke overdrages.

Det er muligt at flytte kampagner frit indtil 21 arbejdsdage før første visning. Flyttes kampagner senere end 21 arbejdsdage før første visning, betales et gebyr på 30 % af den omsætning, der flyttes.

REGLER OMKRING ANNULLERING/NEDJUSTERING AF KAMPAGNER
Kampagner der er booket kan ikke annulleres frit. Annulleres kampagnen tidligere end 40 arbejdsdage før kampagnens første visning, betales 15 % af den annullerede omsætning. Annulleres kampagnen mellem 40 og 21 arbejdsdage før kampagnens første visning, betales 30 % af den annullerede omsætning. Annulleres kampagnen senere end 21 arbejdsdage før kampagnens første visning, betales kampagnens fulde værdi.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

NORD

TV 2 Nord er et stærkt medie, der rækker ud mod dine lokale kunder. Derfor får du en solid platform, der viser, at din virksomhed er en nærværende og attraktiv mulighed i dit område. Alene på Nord kan du ramme 361.800 potentielle kunder over 18 år. Samtidig kan du forstærke den brede påvirkning med skræddersyede aftaler, hvor du kombinerer dine regionale TV-spots med lokale budskaber på tv2.dk eller med målrettede indrykninger på TV 2 Play.

ADDRESSABLE TV
Med Addressable TV kan du lave unikke databerigede påvirkninger af din målgruppe på tværs af TV 2s stærke kvalitetsindhold. Dermed kan du målrette dit budskab ud fra:

 • Specifikke målgrupper ud fra køn, alder og geografi
 • Interesser afspejlet i programmernes indhold
 • Egne eller tredjeparts data – fx kan du få vist indhold til dem i din kundedatabase, der ser TV 2 Play eller målrette kampagnen mod brugere, der har besøgt specifikke sider af dit website

BANNERE PÅ TV2.DK
Du har også mulighed for at forstærke dit budskab til markedet via bannere, hvor du sikrer, at kendskabet fra dit regionale tv-spot bliver konverteret til køb eller besøg på dit site.

SENDEPLAN
TV 2 Regionerne sendes på TV 2s hovedkanal, som er Danmarks største kommercielle tv-kanal. Her kan du se, hvornår på dagen du kan få et spot vist i forbindelse med regionale udsendelser.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

BEREGN BLOKPRISER PÅ NORD
Beregn blokpriser på din foretrukne region for de enkelte regionale blokke. Da regionerne har forskellig størrelse, varierer vore priser på spot i forhold til den enkelte regions indbyggertal. Alle priser er ekskl. moms.

BRANDINGKAMPAGNE

Med TV 2s Brandingkampagne sikrer du dig som annoncør en kontinuerlig tilstedeværelse på TV 2s regioner i bedste sendetid. Kampagnen kan købes for tre, seks eller 12 måneder, hvilket sikrer, at du som annoncør er til stede, når dine kunders behov for netop dit produkt eller service opstår. Kampagnen afvikles med en ugentlig visning omkring kl. 19.30 eller 19.55 (mandag-fredag).

Brandingkampagnen leverer en høj dækning i jeres region og eksponerer jer over for en bred skare af nye potentielle kunder.

Pris pr. visning
3 måneder
Pris pr. visning
6 måneder
Pris pr. visning
12 måneder
4.000,- 3.800,- 3.600,-

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Brandingkampagne, så kontakt Lars Nielsen på mail lani@tv2.dk eller på telefon 30100158 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

JOBKAMPAGNE

Med TV 2s Jobkampagne kommer du som arbejdsgiver i kontakt med en lang række potentielle kandidater til netop den stilling, du ønsker besat. Jobkampagnen rækker ud til et stort antal ”passivt jobsøgende”, som potentielt sidder i lignende stillinger, og som får øjnene op for netop DIN virksomhed.

Jobkampagnen købes for én uge ad gangen, og pakkerne kan kombineres, såfremt der er en længere ansøgningsfrist.

Jobkampagnen er ideel, fordi du som arbejdsgiver får en høj dækning af den samlede befolkning i din region, samtidig med at du brander din virksomhed for både kommende og nuværende medarbejdere.

JOBKAMPAGNE 20 SEK.
Nord 30.000,-
SPOTFORDELING  
12.30 2
17.15
18.15
19.30/55
22.30
I alt  17 

Prisen er inklusiv produktion af spot.

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Jobkampagne, så kontakt Lars Nielsen på mail lani@tv2.dk eller på telefon 30100158 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

NEW BIZZ-KAMPAGNER

Hvis du er ny annoncør, byder vi dig velkommen med to særlige New Bizz-kampagner: NEW BIZZ-KAMPAGNE og STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE

Den store kampagne giver dig som ny annoncør mest for pengene. Kampagnen afvikles over 10-14 dage med i alt 31 visninger - heraf får du 21 visninger i den bedste sendetid mellem kl. 18.00 – 22.30. Denne kampagne giver dig høj dækning på Nord, og din virksomhed bliver eksponeret over for en bred skare af nye potentielle kunder.

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE
NORD
TV-KAMPAGNE          
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 45.000,- 4.500,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 5
17.15 6
18.15 7
19.30/55 13
I alt 31
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 32.150

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

NEW BIZZ-KAMPAGNE

Denne New Bizz-kampagne har vi lavet til dig, som har Danmarks bedste tilbud og vil skabe en høj opmærksomhed om dette inden for en kort periode. Du får i alt 17 visninger, som afvikles over 5-7 dage. De 11 visninger bliver placeret i bedste sendetid mellem kl. 18.00 og 22.30. Bemærk: Når du kører en kort intensiv kampagne er det vigtigt, at dit spot indeholder en tydelig call-to-action. Du skal fortælle folk, hvad du vil have dem til at gøre: Gå ind på din webshop, besøge din butik, ringe, prøve bilen… eller hvad nu dit call-to-action er.

NEW BIZZ-KAMPAGNE
NORD
TV-KAMPAGNE          
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV     
(20 SEK.)
Pris 25.000,- 2.500,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 4
18.15 3
19.30/55 7
22.30 1
I alt 17
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 17.860

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør dine New Bizz-kampagner endnu mere potente med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en af vores New Bizz-kampagner, så kontakt Lars Nielsen på mail lani@tv2.dk eller på telefon 30100158 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SERIEKAMPAGNE

Op mod 1 million danskere kigger med, når vi på TV 2 viser vores “fyrtårne” kl. 20.00 hver aften. Dem kan du få din gode andel af, hvis du vælger at annoncere i primetime kl. 19.55 på regional basis. Blokken ligger i slutningen af den regionale udsendelse og er placeret direkte i forbindelse med TV 2s topprogrammer, som fx Badehotellet, Vild med dans, Toppen af poppen, Årgang 0, Kriger og mange flere. Badehotellet genererede op til 65% flere seere i blokken kl. 19.55. Vælg din yndlingsserie og se, hvad en seriekampagne koster, når den lægger sig op at det indhold, der er mest relevant for din målgruppe.

SERIEKAMPAGNE
NORD
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 4.200,-

TV kampagne: 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlænger accepteres, dog skal spotlængde være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SOMMERKAMPAGNE

Denne kampagne er en oplagt mulighed, hvis du vil booste din virksomhed hen over sommeren. Måske har du tilbud, der øger kundetrafikken i sommerheden? Måske har du relevante tilbud, der kan læne sig op ad programmer som Tour de France. Programmet, som for mange er lig med lyden af sommer i Danmark. Du får i begge tilfælde ekstra høj eksponering i en begrænset kampagneperiode til at meget attraktiv pris. Brug den og få fuldt udbytte af, at TV 2 samler danskerne med programmer som det legendariske cykelløb Frankrig rundt og mange andre store sommerprogrammer. Prisen gælder i perioden fra uge 26 til og med uge 33 i 2019. Kampagnen bookes som hovedregel over en 2-ugers periode. Placér 60% af visningerne i juli måned og få tre uger for to ugers pris.

SOMMERKAMPAGNE
NORD
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 27.000,- 2.700,-
TV VISNINGER ANTAL
18.15 4
19.30/55 10
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 19.300

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en af vores New Bizz-kampagner, så kontakt Lars Nielsen på mail lani@tv2.dk eller på telefon 30100158 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

VINTERKAMPAGNE

Vintertid er tv-tid. Uden for raser vind og vejr. Kulden sender seerne ind foran skærmen, hvor danskerne nyder de mange spændende vinterprogrammer på TV 2. En vinterkampagne er tilrettelagt, så du får en høj eksponering i to uger. Den giver dig masser af synlighed til en rigtig attraktiv pris. Nedenstående kampagnepriser gælder fra uge 1 til 9 i 2019. Begge uger inkl.

VINTERKAMPAGNE
NORD
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 43.000,- 4.300,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 3
18.15 3
19.30/55 11
I alt 19
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 30.715

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Vinterkampagne, så kontakt Lars Nielsen på mail lani@tv2.dk eller på telefon 30100158 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅBENT HUS-KAMPAGNE

Skal I holde Åbent Hus i virksomheden? Og kunne du tænke dig at gøre begivenheden endnu større og mere synlig, tiltrække virksomhedens kunder og eksponere jeres event? Så er Åbent Hus-kampagnen skabt til dig. Med den bliver din virksomheds arrangement ekstra synligt i dagene op til begivenheden med et spot, der rammer præcist i jeres lokalområde. Når du vælger Åbent Hus-kampagnen, får du ekstra høj eksponering i en begrænset periode til en rigtig attraktiv pris.

ÅBENT HUS-KAMPAGNE
NORD
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 28.000,- 2.800,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 1
17.15 3
18.15 3
19.30/55 6
22.30 1
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 20.000

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Åbent Hus-kampagne, så kontakt Lars Nielsen på mail lani@tv2.dk eller på telefon 30100158 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅRSKAMPAGNE

Helt overordnet er der en beviselig og ligefrem proportional sammenhæng mellem kendskab og vurdering. Jo mere kendt en mærkevare eller en virksomhed er, jo bedre bliver den som regel vurderet. Alene derfor er dominans i mediebilledet interessant for dig og din virksomhed. Med en årskampagne får du høj synlighed i primetime hver dag i hele 2019. Vi yder brancheeksklusivitet i forhold til de øvrige årskampagnekunder. Dine konkurrenter får altså ikke samme fordele som dig, men skal betale væsentligt mere for at få samme synlighed. Med en årskampagne får du det optimale ud af TV 2 Regionernes mange købedygtige seere.

ÅRSKAMPAGNE
NORD
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 630.000,-
SPOTFORDELING  
17.15 59
18.15 71
19.30/55 208
22.30 27
I alt  365

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en årskampagner, så kontakt Lars Nielsen på mail lani@tv2.dk eller på telefon 30100158 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

MIDTVEST

TV Midtvest er et stærkt medie, der rækker ud mod dine lokale kunder. Derfor får du en solid platform, der viser, at din virksomhed er en nærværende og attraktiv mulighed i dit område. Alene på Midtvest kan du ramme 385.700 potentielle kunder over 18 år. Samtidig kan du forstærke den brede påvirkning med skræddersyede aftaler, hvor du kombinerer dine regionale TV-spots med lokale budskaber på tv2.dk eller med målrettede indrykninger på TV 2 Play.

ADDRESSABLE TV
Med Addressable TV kan du lave unikke databerigede påvirkninger af din målgruppe på tværs af TV 2s stærke kvalitetsindhold. Dermed kan du målrette dit budskab ud fra:

 • Specifikke målgrupper ud fra køn, alder og geografi
 • Interesser afspejlet i programmernes indhold
 • Egne eller tredjeparts data – fx kan du få vist indhold til dem i din kundedatabase, der ser TV 2 Play eller målrette kampagnen mod brugere, der har besøgt specifikke sider af dit website

BANNERE PÅ TV2.DK
Du har også mulighed for at forstærke dit budskab til markedet via bannere, hvor du sikrer, at kendskabet fra dit regionale tv-spot bliver konverteret til køb eller besøg på dit site.

SENDEPLAN
TV 2 Regionerne sendes på TV 2s hovedkanal, som er Danmarks største kommercielle tv-kanal. Her kan du se, hvornår på dagen du kan få et spot vist i forbindelse med regionale udsendelser.

BEREGN BLOKPRISER PÅ MIDTVEST
Beregn blokpriser på din foretrukne region for de enkelte regionale blokke. Da regionerne har forskellig størrelse, varierer vore priser på spot i forhold til den enkelte regions indbyggertal. Alle priser er ekskl. moms.

BRANDINGKAMPAGNE

Med TV 2s Brandingkampagne sikrer du dig som annoncør en kontinuerlig tilstedeværelse på TV 2s regioner i bedste sendetid. Kampagnen kan købes for tre, seks eller 12 måneder, hvilket sikrer, at du som annoncør er til stede, når dine kunders behov for netop dit produkt eller service opstår. Kampagnen afvikles med en ugentlig visning omkring kl. 19.30 eller 19.55 (mandag-fredag).

Brandingkampagnen leverer en høj dækning i jeres region og eksponerer jer over for en bred skare af nye potentielle kunder.

Pris pr. visning
3 måneder
Pris pr. visning
6 måneder
Pris pr. visning
12 måneder
4.400,- 4.200,- 4.000,-

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Brandingkampagne, så kontakt Joakim Højlund på mail joah@tv2.dk eller på telefon 30173021 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

JOBKAMPAGNE

Med TV 2s Jobkampagne kommer du som arbejdsgiver i kontakt med en lang række potentielle kandidater til netop den stilling, du ønsker besat. Jobkampagnen rækker ud til et stort antal ”passivt jobsøgende”, som potentielt sidder i lignende stillinger, og som får øjnene op for netop DIN virksomhed.

Jobkampagnen købes for én uge ad gangen, og pakkerne kan kombineres, såfremt der er en længere ansøgningsfrist.

Jobkampagnen er ideel, fordi du som arbejdsgiver får en høj dækning af den samlede befolkning i din region, samtidig med at du brander din virksomhed for både kommende og nuværende medarbejdere.

JOBKAMPAGNE
MIDTVEST
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 35.000,-
SPOTFORDELING ANTAL
12.30 2
17.15
18.15
19.30/55
22.30
I alt 1 17 

Prisen er inklusiv produktion af spot.

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Jobkampagne, så kontakt Joakim Højlund på mail joah@tv2.dk eller på telefon 30173021 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

NEW BIZZ-KAMPAGNER

Hvis du er ny annoncør, byder vi dig velkommen med to særlige New Bizz-kampagner: NEW BIZZ-KAMPAGNE og STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE

Den store kampagne giver dig som ny annoncør mest for pengene. Kampagnen afvikles over 10-14 dage med i alt 31 visninger - heraf får du 21 visninger i den bedste sendetid mellem kl. 18.00 – 22.30. Denne kampagne giver dig høj dækning i Midtvest, og din virksomhed bliver eksponeret over for en bred skare af nye potentielle kunder.
STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE
MIDTVEST
TV-KAMPAGNE 
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 56.000,- 5.600,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 5
17.15 6
18.15 7
19.30/55 13
I alt 31
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 40.000
TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

NEW BIZZ-KAMPAGNE

Denne New Bizz-kampagne har vi lavet til dig, som har Danmarks bedste tilbud og vil skabe en høj opmærksomhed om dette inden for en kort periode. Du får i alt 17 visninger, som afvikles over 5-7 dage. De 11 visninger bliver placeret i bedste sendetid mellem kl. 18.00 og 22.30. Bemærk: Når du kører en kort intensiv kampagne er det vigtigt, at dit spot indeholder en tydelig call-to-action. Du skal fortælle folk, hvad du vil have dem til at gøre: Gå ind på din webshop, besøge din butik, ringe, prøve bilen… eller hvad nu dit call-to-action er.
NEW BIZZ-KAMPAGNE
MIDTVEST
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 30.000,- 3.000,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 4
18.15 3
19.30/55 7
22.30 1
I alt 17
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 21.430
TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør dine New Bizz-kampagner endnu mere potente med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.
Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en New Bizz-kampagne, så kontakt Joakim Højlund på mail joah@tv2.dk eller på telefon 30173021 for at høre nærmere.
Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SERIEKAMPAGNE

Op mod 1 million danskere kigger med, når vi på TV 2 viser vores “fyrtårne” kl. 20.00 hver aften. Dem kan du få din gode andel af, hvis du vælger at annoncere i primetime kl. 19.55 på regional basis. Blokken ligger i slutningen af den regionale udsendelse og er placeret direkte i forbindelse med TV 2s topprogrammer, som fx Badehotellet, Vild med dans, Toppen af poppen, Årgang 0, Kriger og mange flere. Badehotellet genererede op til 65% flere seere i blokken kl. 19.55. Vælg din yndlingsserie og se, hvad en seriekampagne koster, når den lægger sig op at det indhold, der er mest relevant for din målgruppe.

SERIEKAMPAGNE
MIDTVEST
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 4.600,-

TV kampagne: 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlænger accepteres, dog skal spotlængde være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille vores Seriekampagne, så kontakt Joakim Højlund på mail joah@tv2.dk eller på telefon 30173021 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SOMMERKAMPAGNE

Denne kampagne er en oplagt mulighed, hvis du vil booste din virksomhed hen over sommeren. Måske har du tilbud, der øger kundetrafikken i sommerheden? Måske har du relevante tilbud, der kan læne sig op ad programmer som Tour de France. Programmet, som for mange er lig med lyden af sommer i Danmark. Du får i begge tilfælde ekstra høj eksponering i en begrænset kampagneperiode til at meget attraktiv pris. Brug den og få fuldt udbytte af, at TV 2 samler danskerne med programmer som det legendariske cykelløb Frankrig rundt og mange andre store sommerprogrammer. Prisen gælder i perioden fra uge 26 til og med uge 33 i 2019. Kampagnen bookes som hovedregel over en 2-ugers periode. Placér 60% af visningerne i juli måned og få tre uger for to ugers pris.

SOMMERKAMPAGNE
MIDTVEST
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 30.000,- 3.000,-
TV VISNINGER ANTAL
18.15 4
19.30/55 10
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 21430

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en af vores New Bizz-kampagner, så kontakt Joakim Højlund på mail joah@tv2.dk eller på telefon 30173021 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

VINTERKAMPAGNE

Vintertid er tv-tid. Uden for raser vind og vejr. Kulden sender seerne ind foran skærmen, hvor danskerne nyder de mange spændende vinterprogrammer på TV 2. En vinterkampagne er tilrettelagt, så du får en høj eksponering i to uger. Den giver dig masser af synlighed til en rigtig attraktiv pris. Nedenstående kampagnepriser gælder fra uge 1 til 9 i 2019. Begge uger inkl.

VINTERKAMPAGNE MIDTVEST TV-KAMPAGNE           (20 SEK.) ADDRESSABLE TV       (20 SEK.)
Pris 47.000,- 4.700,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 3
18.15 3
19.30/55 11
I alt 19
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 33.570

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Vinterkampagne, så kontakt Joakim Højlund på mail joah@tv2.dk eller på telefon 30173021 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅBENT HUS-KAMPAGNE

Skal I holde Åbent Hus i virksomheden? Og kunne du tænke dig at gøre begivenheden endnu større og mere synlig, tiltrække virksomhedens kunder og eksponere jeres event? Så er Åbent Hus-kampagnen skabt til dig. Med den bliver din virksomheds arrangement ekstra synligt i dagene op til begivenheden med et spot, der rammer præcist i jeres lokalområde. Når du vælger Åbent Hus-kampagnen, får du ekstra høj eksponering i en begrænset periode til en rigtig attraktiv pris.

ÅBENT HUS-KAMPAGNE
MIDTVEST
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 32.000,-  3.200,- 
TV VISNINGER ANTAL
12.30 1
17.15 3
18.15 3
19.30/55 6
22.30 1
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 22.860

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Åbent Hus-kampagne, så kontakt Joakim Højlund på mail joah@tv2.dk eller på telefon 30173021 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅRSKAMPAGNE

Helt overordnet er der en beviselig og ligefrem proportional sammenhæng mellem kendskab og vurdering. Jo mere kendt en mærkevare eller en virksomhed er, jo bedre bliver den som regel vurderet. Alene derfor er dominans i mediebilledet interessant for dig og din virksomhed. Med en årskampagne får du høj synlighed i primetime hver dag i hele 2019. Vi yder brancheeksklusivitet i forhold til de øvrige årskampagnekunder. Dine konkurrenter får altså ikke samme fordele som dig, men skal betale væsentligt mere for at få samme synlighed. Med en årskampagne får du det optimale ud af TV 2 Regionernes mange købedygtige seere.

ÅRSKAMPAGNE
MIDTVEST
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 720.000,-
SPOTFORDELING  ANTAL
17.15 59
18.15 71
19.30/55 208
22.30 27
I alt  365

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Årskampagner, så kontakt Joakim Højlund på mail joah@tv2.dk eller på telefon 30173021 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

 

ØSTJYLLAND

Østjylland er et stærkt medie, der rækker ud mod dine lokale kunder. Derfor får du en solid platform, der viser, at din virksomhed er en nærværende og attraktiv mulighed i dit område. Alene på Østjylland kan du ramme 580.800 potentielle kunder over 18 år. Samtidig kan du forstærke den brede påvirkning med skræddersyede aftaler, hvor du kombinerer dine regionale TV-spots med lokale budskaber på tv2.dk eller med målrettede indrykninger på TV 2 Play.

ADDRESSABLE TV
Med Addressable TV kan du lave unikke databerigede påvirkninger af din målgruppe på tværs af TV 2s stærke kvalitetsindhold. Dermed kan du målrette dit budskab ud fra:

 • Specifikke målgrupper ud fra køn, alder og geografi
 • Interesser afspejlet i programmernes indhold
 • Egne eller tredjeparts data – fx kan du få vist indhold til dem i din kundedatabase, der ser TV 2 Play eller målrette kampagnen mod brugere, der har besøgt specifikke sider af dit website

BANNERE PÅ TV2.DK
Du har også mulighed for at forstærke dit budskab til markedet via bannere, hvor du sikrer, at kendskabet fra dit regionale tv-spot bliver konverteret til køb eller besøg på dit site.

SENDEPLAN
TV 2 Regionerne sendes på TV 2s hovedkanal, som er Danmarks største kommercielle tv-kanal. Her kan du se, hvornår på dagen du kan få et spot vist i forbindelse med regionale udsendelser.

BEREGN BLOKPRISER PÅ ØSTJYLLAND
Beregn blokpriser på din foretrukne region for de enkelte regionale blokke. Da regionerne har forskellig størrelse, varierer vore priser på spot i forhold til den enkelte regions indbyggertal. Alle priser er ekskl. moms.

BRANDINGKAMPAGNE

Med TV 2s Brandingkampagne sikrer du dig som annoncør en kontinuerlig tilstedeværelse på TV 2s regioner i bedste sendetid. Kampagnen kan købes for tre, seks eller 12 måneder, hvilket sikrer, at du som annoncør er til stede, når dine kunders behov for netop dit produkt eller service opstår. Kampagnen afvikles med en ugentlig visning omkring kl. 19.30 eller 19.55 (mandag-fredag).

Brandingkampagnen leverer en høj dækning i jeres region og eksponerer jer over for en bred skare af nye potentielle kunder.

Pris pr. visning
3 måneder
Pris pr. visning
6 måneder
Pris pr. visning
12 måneder
5.000,- 4.800,- 4.600,-

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Brandingkampagne, så kontakt Kasper Kolstrup på mail kkom@tv2.dk eller på telefon 30173177 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

JOBKAMPAGNE

Med TV 2s Jobkampagne kommer du som arbejdsgiver i kontakt med en lang række potentielle kandidater til netop den stilling, du ønsker besat. Jobkampagnen rækker ud til et stort antal ”passivt jobsøgende”, som potentielt sidder i lignende stillinger, og som får øjnene op for netop DIN virksomhed.

Jobkampagnen købes for én uge ad gangen, og pakkerne kan kombineres, såfremt der er en længere ansøgningsfrist.

Jobkampagnen er ideel, fordi du som arbejdsgiver får en høj dækning af den samlede befolkning i din region, samtidig med at du brander din virksomhed for både kommende og nuværende medarbejdere.

JOBKAMPAGNE
ØSTJYLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris  42.000,-
SPOTFORDELING  
12.30 2
17.15
18.15
19.30/55
22.30
I alt  17 

Prisen er inklusiv produktion af spot.

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Jobkampagne, så kontakt Kasper Kolstrup på mail kkom@tv2.dk eller på telefon 30173177 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

NEW BIZZ-KAMPAGNER

Hvis du er ny annoncør, byder vi dig velkommen med to særlige New Bizz-kampagner: NEW BIZZ-KAMPAGNE og STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE. 

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE

Den store kampagne giver dig som ny annoncør mest for pengene. Kampagnen afvikles over 10-14 dage med i alt 31 visninger - heraf får du 21 visninger i den bedste sendetid mellem kl. 18.00 – 22.30. Denne kampagne giver dig høj dækning på Østjylland, og din virksomhed bliver eksponeret over for en bred skare af nye potentielle kunder.

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE
ØSTJYLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 63.000,- 6.300,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 5
17.15 6
18.15 7
19.30/55 13
I alt 31
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 45.000

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

NEW BIZZ-KAMPAGNE

Denne New Bizz-kampagne har vi lavet til dig, som har Danmarks bedste tilbud og vil skabe en høj opmærksomhed om dette inden for en kort periode. Du får i alt 17 visninger, som afvikles over 5-7 dage. De 11 visninger bliver placeret i bedste sendetid mellem kl. 18.00 og 22.30. Bemærk: Når du kører en kort intensiv kampagne er det vigtigt, at dit spot indeholder en tydelig call-to-action. Du skal fortælle folk, hvad du vil have dem til at gøre: Gå ind på din webshop, besøge din butik, ringe, prøve bilen… eller hvad nu dit call-to-action er.

NEW BIZZ-KAMPAGNE
ØSTJYLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 37.000,- 3.700,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 4
18.15 3
19.30/55 7
22.30 1
I alt 17
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 26.430

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 


KAMPAGNEFORSTÆRKNING

Gør dine New Bizz-kampagner endnu mere potente med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en New Bizz-kampagne, så kontakt Kasper Kolstrup på mail kkom@tv2.dk eller på telefon 30173177 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SERIEKAMPAGNE

Op mod 1 million danskere kigger med, når vi på TV 2 viser vores “fyrtårne” kl. 20.00 hver aften. Dem kan du få din gode andel af, hvis du vælger at annoncere i primetime kl. 19.55 på regional basis. Blokken ligger i slutningen af den regionale udsendelse og er placeret direkte i forbindelse med TV 2s topprogrammer, som fx Badehotellet, Vild med dans, Toppen af poppen, Årgang 0, Kriger og mange flere. Badehotellet genererede op til 65% flere seere i blokken kl. 19.55. Vælg din yndlingsserie og se, hvad en seriekampagne koster, når den lægger sig op at det indhold, der er mest relevant for din målgruppe.

SERIEKAMPAGNE
ØSTJYLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 5.200,-

TV kampagne: 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlænger accepteres, dog skal spotlængde være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille vores Seriekampagne, så kontakt Kasper Kolstrup på mail kkom@tv2.dk eller på telefon 30173177 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SOMMERKAMPAGNE

Denne kampagne er en oplagt mulighed, hvis du vil booste din virksomhed hen over sommeren. Måske har du tilbud, der øger kundetrafikken i sommerheden? Måske har du relevante tilbud, der kan læne sig op ad programmer som Tour de France. Programmet, som for mange er lig med lyden af sommer i Danmark. Du får i begge tilfælde ekstra høj eksponering i en begrænset kampagneperiode til at meget attraktiv pris. Brug den og få fuldt udbytte af, at TV 2 samler danskerne med programmer som det legendariske cykelløb Frankrig rundt og mange andre store sommerprogrammer. Prisen gælder i perioden fra uge 26 til og med uge 33 i 2019. Kampagnen bookes som hovedregel over en 2-ugers periode. Placér 60% af visningerne i juli måned og få tre uger for to ugers pris.

SOMMERKAMPAGNE
ØSTJYLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 40.000,- 4.000,-
TV VISNINGER ANTAL
18.15 4
19.30/55 10
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 28.570

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Sommerkampagne, så kontakt Kasper Kolstrup på mail kkom@tv2.dk eller på telefon 30173177 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

VINTERKAMPAGNE

Vintertid er tv-tid. Uden for raser vind og vejr. Kulden sender seerne ind foran skærmen, hvor danskerne nyder de mange spændende vinterprogrammer på TV 2. En vinterkampagne er tilrettelagt, så du får en høj eksponering i to uger. Den giver dig masser af synlighed til en rigtig attraktiv pris. Nedenstående kampagnepriser gælder fra uge 1 til 9 i 2019. Begge uger inkl.

VINTERKAMPAGNE
ØSTJYLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 56.000,- 5.600,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 3
18.15 3
19.30/55 11
I alt 19
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 40.000

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Vinterkampagne, så kontakt Kasper Kolstrup på mail kkom@tv2.dk eller på telefon 30173177 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅBENT HUS-KAMPAGNE

Skal I holde Åbent Hus i virksomheden? Og kunne du tænke dig at gøre begivenheden endnu større og mere synlig, tiltrække virksomhedens kunder og eksponere jeres event? Så er Åbent Hus-kampagnen skabt til dig. Med den bliver din virksomheds arrangement ekstra synligt i dagene op til begivenheden med et spot, der rammer præcist i jeres lokalområde. Når du vælger Åbent Hus-kampagnen, får du ekstra høj eksponering i en begrænset periode til en rigtig attraktiv pris.

ÅBENT HUS-KAMPAGNE
ØSTJYLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 36.000,- 3.600,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 1
17.15 3
18.15 3
19.30/55 6
22.30 1
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 25.715

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Åbent Hus-kampagne, så kontakt Kasper Kolstrup på mail kkom@tv2.dk eller på telefon 30173177 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅRSKAMPAGNE

Helt overordnet er der en beviselig og ligefrem proportional sammenhæng mellem kendskab og vurdering. Jo mere kendt en mærkevare eller en virksomhed er, jo bedre bliver den som regel vurderet. Alene derfor er dominans i mediebilledet interessant for dig og din virksomhed. Med en årskampagne får du høj synlighed i primetime hver dag i hele 2019. Vi yder brancheeksklusivitet i forhold til de øvrige årskampagnekunder. Dine konkurrenter får altså ikke samme fordele som dig, men skal betale væsentligt mere for at få samme synlighed. Med en årskampagne får du det optimale ud af TV 2 Regionernes mange købedygtige seere.

ÅRSKAMPAGNE
ØSTJYLLAND
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 950.000,-
SPOTFORDELING  
17.15 59
18.15 71
19.30/55 208
22.30 27
I alt  365

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en årskampagner, så kontakt Kasper Kolstrup på mail kkom@tv2.dk eller på telefon 30173177 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

BLOK JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
12.30 500 300 300 300 350 3300 200 300 600 600 550 500
17.15 1500 1700 1700 1600 1200 1000 900 1300 1300 1400 1400 1300
18.15 6000 6500 6000 5500 5500 4800 3500 5000 5500 6000 6000 6000
19.30 12600 13400 13400 12600 12000 10500 7900 10500 12000 13700 12400 11600
19.55 12600 13400 13400 12600 12000 10500 7900 10500 12000 13700 12400 11600
22.30 11000 10500 8500 9000 9500 8500 6000 9000 9000 9500 9500 8000

Se spotindeks her.

Kontakt din regionale konsulent på: T: 3017 3112 E: mthe@tv2.dk

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SYD

TV Syd er et stærkt medie, der rækker ud mod dine lokale kunder. Derfor får du en solid platform, der viser, at din virksomhed er en nærværende og attraktiv mulighed i dit område. Alene på Syd kan du ramme 619.900 potentielle kunder over 18 år. Samtidig kan du forstærke den brede påvirkning med skræddersyede aftaler, hvor du kombinerer dine regionale TV-spots med lokale budskaber på tv2.dk eller med målrettede indrykninger på TV 2 Play.

ADDRESSABLE TV
Med Addressable TV kan du lave unikke databerigede påvirkninger af din målgruppe på tværs af TV 2s stærke kvalitetsindhold. Dermed kan du målrette dit budskab ud fra:

 • Specifikke målgrupper ud fra køn, alder og geografi
 • Interesser afspejlet i programmernes indhold
 • Egne eller tredjeparts data – fx kan du få vist indhold til dem i din kundedatabase, der ser TV 2 Play eller målrette kampagnen mod brugere, der har besøgt specifikke sider af dit website

BANNERE PÅ TV2.DK
Du har også mulighed for at forstærke dit budskab til markedet via bannere, hvor du sikrer, at kendskabet fra dit regionale tv-spot bliver konverteret til køb eller besøg på dit site.

SENDEPLAN
TV 2 Regionerne sendes på TV 2s hovedkanal, som er Danmarks største kommercielle tv-kanal. Her kan du se, hvornår på dagen du kan få et spot vist i forbindelse med regionale udsendelser.

BEREGN BLOKPRISER PÅ SYD
Beregn blokpriser på din foretrukne region for de enkelte regionale blokke. Da regionerne har forskellig størrelse, varierer vore priser på spot i forhold til den enkelte regions indbyggertal. Alle priser er ekskl. moms.

BRANDINGKAMPAGNE

Med TV 2s Brandingkampagne sikrer du dig som annoncør en kontinuerlig tilstedeværelse på TV 2s regioner i bedste sendetid. Kampagnen kan købes for tre, seks eller 12 måneder, hvilket sikrer, at du som annoncør er til stede, når dine kunders behov for netop dit produkt eller service opstår. Kampagnen afvikles med en ugentlig visning omkring kl. 19.30 eller 19.55 (mandag-fredag).

Brandingkampagnen leverer en høj dækning i jeres region og eksponerer jer over for en bred skare af nye potentielle kunder.

Pris pr. visning
3 måneder
Pris pr. visning
6 måneder
Pris pr. visning
12 måneder
5.200,- 5.000,- 4.800,-

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Brandingkampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

JOBKAMPAGNE

Med TV 2s Jobkampagne kommer du som arbejdsgiver i kontakt med en lang række potentielle kandidater til netop den stilling, du ønsker besat. Jobkampagnen rækker ud til et stort antal ”passivt jobsøgende”, som potentielt sidder i lignende stillinger, og som får øjnene op for netop DIN virksomhed.

Jobkampagnen købes for én uge ad gangen, og pakkerne kan kombineres, såfremt der er en længere ansøgningsfrist.

Jobkampagnen er ideel, fordi du som arbejdsgiver får en høj dækning af den samlede befolkning i din region, samtidig med at du brander din virksomhed for både kommende og nuværende medarbejdere.

JOBKAMPAGNE
SYD
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 45.000,-
SPOTFORDELING ANTAL
12.30 2
17.15
18.15
19.30/55
22.30
I alt  17 

Prisen er inklusiv produktion af spot.

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Jobkampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

NEW BIZZ-KAMPAGNER

Hvis du er ny annoncør, byder vi dig velkommen med to særlige New Bizz-kampagner: NEW BIZZ-KAMPAGNE og STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE.

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE

Den store kampagne giver dig som ny annoncør mest for pengene. Kampagnen afvikles over 10-14 dage med i alt 31 visninger - heraf får du 21 visninger i den bedste sendetid mellem kl. 18.00 – 22.30. Denne kampagne giver dig høj dækning på Syd, og din virksomhed bliver eksponeret over for en bred skare af nye potentielle kunder.

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE
SYD
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 74.000,- 11.100,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 5
17.15 6
18.15 7
19.30/55 13
I alt 31
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 79.300

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

NEW BIZZ-KAMPAGNE

Denne New Bizz-kampagne har vi lavet til dig, som har Danmarks bedste tilbud og vil skabe en høj opmærksomhed om dette inden for en kort periode. Du får i alt 17 visninger, som afvikles over 5-7 dage. De 11 visninger bliver placeret i bedste sendetid mellem kl. 18.00 og 22.30. Bemærk: Når du kører en kort intensiv kampagne er det vigtigt, at dit spot indeholder en tydelig call-to-action. Du skal fortælle folk, hvad du vil have dem til at gøre: Gå ind på din webshop, besøge din butik, ringe, prøve bilen… eller hvad nu dit call-to-action er.

NEW BIZZ-KAMPAGNE
SYD
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 40.000,- 6.000,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 4
18.15 3
19.30/55 7
22.30 1
I alt 17
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 42.860

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING

Gør dine New Bizz-kampagner endnu mere potente med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en New Bizz-kampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SERIEKAMPAGNE

Op mod 1 million danskere kigger med, når vi på TV 2 viser vores “fyrtårne” kl. 20.00 hver aften. Dem kan du få din gode andel af, hvis du vælger at annoncere i primetime kl. 19.55 på regional basis. Blokken ligger i slutningen af den regionale udsendelse og er placeret direkte i forbindelse med TV 2s topprogrammer, som fx Badehotellet, Vild med dans, Toppen af poppen, Årgang 0, Kriger og mange flere. Badehotellet genererede op til 65% flere seere i blokken kl. 19.55. Vælg din yndlingsserie og se, hvad en seriekampagne koster, når den lægger sig op at det indhold, der er mest relevant for din målgruppe.

SERIEKAMPAGNE
SYD
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 5.400,-

TV kampagne: 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlænger accepteres, dog skal spotlængde være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille vores Seriekampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SOMMERKAMPAGNE

Denne kampagne er en oplagt mulighed, hvis du vil booste din virksomhed hen over sommeren. Måske har du tilbud, der øger kundetrafikken i sommerheden? Måske har du relevante tilbud, der kan læne sig op ad programmer som Tour de France. Programmet, som for mange er lig med lyden af sommer i Danmark. Du får i begge tilfælde ekstra høj eksponering i en begrænset kampagneperiode til at meget attraktiv pris. Brug den og få fuldt udbytte af, at TV 2 samler danskerne med programmer som det legendariske cykelløb Frankrig rundt og mange andre store sommerprogrammer. Prisen gælder i perioden fra uge 26 til og med uge 33 i 2019. Kampagnen bookes som hovedregel over en 2-ugers periode. Placér 60% af visningerne i juli måned og få tre uger for to ugers pris.

SOMMERKAMPAGNE
SYD
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 45.000,- 6.750,-
TV VISNINGER ANTAL
18.15 4
19.30/55 10
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 48.215

KAMPAGNEFORSTÆRKNINGTV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Sommerkampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

VINTERKAMPAGNE

Vintertid er tv-tid. Uden for raser vind og vejr. Kulden sender seerne ind foran skærmen, hvor danskerne nyder de mange spændende vinterprogrammer på TV 2. En vinterkampagne er tilrettelagt, så du får en høj eksponering i to uger. Den giver dig masser af synlighed til en rigtig attraktiv pris. Nedenstående kampagnepriser gælder fra uge 1 til 9 i 2019. Begge uger inkl.

VINTERKAMPAGNE
SYD
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 64.000,- 9.600,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 3
18.15 3
19.30/55 11
I alt 19
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 68.570

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Vinterkampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

 

ÅBENT HUS-KAMPAGNE

Skal I holde Åbent Hus i virksomheden? Og kunne du tænke dig at gøre begivenheden endnu større og mere synlig, tiltrække virksomhedens kunder og eksponere jeres event? Så er Åbent Hus-kampagnen skabt til dig. Med den bliver din virksomheds arrangement ekstra synligt i dagene op til begivenheden med et spot, der rammer præcist i jeres lokalområde. Når du vælger Åbent Hus-kampagnen, får du ekstra høj eksponering i en begrænset periode til en rigtig attraktiv pris.

ÅBENT HUS-KAMPAGNE
SYD
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 41.000,- 6.150,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 1
17.15 3
18.15 3
19.30/55 6
22.30 1
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 43.930

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Åbent Hus-kampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅRSKAMPAGNE

Helt overordnet er der en beviselig og ligefrem proportional sammenhæng mellem kendskab og vurdering. Jo mere kendt en mærkevare eller en virksomhed er, jo bedre bliver den som regel vurderet. Alene derfor er dominans i mediebilledet interessant for dig og din virksomhed. Med en årskampagne får du høj synlighed i primetime hver dag i hele 2019. Vi yder brancheeksklusivitet i forhold til de øvrige årskampagnekunder. Dine konkurrenter får altså ikke samme fordele som dig, men skal betale væsentligt mere for at få samme synlighed. Med en årskampagne får du det optimale ud af TV 2 Regionernes mange købedygtige seere.

ÅRSKAMPAGNE
SYD
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 990.000,-
SPOTFORDELING  
17.15 59
18.15 71
19.30/55 208
22.30 27
I alt  365

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en årskampagner, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

FYN

TV 2 Fyn er et stærkt medie, der rækker ud mod dine lokale kunder. Derfor får du en solid platform, der viser, at din virksomhed er en nærværende og attraktiv mulighed i dit område. Alene på Fyn kan du ramme 415.200 potentielle kunder over 18 år. Samtidig kan du forstærke den brede påvirkning med skræddersyede aftaler, hvor du kombinerer dine regionale TV-spots med lokale budskaber på tv2.dk eller med målrettede indrykninger på TV 2 Play.

ADDRESSABLE TV
Med Addressable TV kan du lave unikke databerigede påvirkninger af din målgruppe på tværs af TV 2s stærke kvalitetsindhold. Dermed kan du målrette dit budskab ud fra:

 • Specifikke målgrupper ud fra køn, alder og geografi
 • Interesser afspejlet i programmernes indhold
 • Egne eller tredjeparts data – fx kan du få vist indhold til dem i din kundedatabase, der ser TV 2 Play eller målrette kampagnen mod brugere, der har besøgt specifikke sider af dit website

BANNERE PÅ TV2.DK
Du har også mulighed for at forstærke dit budskab til markedet via bannere, hvor du sikrer, at kendskabet fra dit regionale tv-spot bliver konverteret til køb eller besøg på dit site.

SENDEPLAN
TV 2 Regionerne sendes på TV 2s hovedkanal, som er Danmarks største kommercielle tv-kanal. Her kan du se, hvornår på dagen du kan få et spot vist i forbindelse med regionale udsendelser.

BEREGN BLOKPRISER PÅ FYN
Beregn blokpriser på din foretrukne region for de enkelte regionale blokke. Da regionerne har forskellig størrelse, varierer vore priser på spot i forhold til den enkelte regions indbyggertal. Alle priser er ekskl. moms.

BRANDINGKAMPAGNE

Med TV 2s Brandingkampagne sikrer du dig som annoncør en kontinuerlig tilstedeværelse på TV 2s regioner i bedste sendetid. Kampagnen kan købes for tre, seks eller 12 måneder, hvilket sikrer, at du som annoncør er til stede, når dine kunders behov for netop dit produkt eller service opstår. Kampagnen afvikles med en ugentlig visning omkring kl. 19.30 eller 19.55 (mandag-fredag).

Brandingkampagnen leverer en høj dækning i jeres region og eksponerer jer over for en bred skare af nye potentielle kunder.

Pris pr. visning
3 måneder
Pris pr. visning
6 måneder
Pris pr. visning
12 måneder
4.000,- 3.800,- 3.600,-

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Brandingkampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

JOBKAMPAGNE

Med TV 2s Jobkampagne kommer du som arbejdsgiver i kontakt med en lang række potentielle kandidater til netop den stilling, du ønsker besat. Jobkampagnen rækker ud til et stort antal ”passivt jobsøgende”, som potentielt sidder i lignende stillinger, og som får øjnene op for netop DIN virksomhed.

Jobkampagnen købes for én uge ad gangen, og pakkerne kan kombineres, såfremt der er en længere ansøgningsfrist.

Jobkampagnen er ideel, fordi du som arbejdsgiver får en høj dækning af den samlede befolkning i din region, samtidig med at du brander din virksomhed for både kommende og nuværende medarbejdere.

JOBKAMPAGNE
FYN
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris  30.000,-
SPOTFORDELING ANTAL
12.30
17.15
18.15
19.30/55
22.30
I alt  17 

Prisen er inklusiv produktion af spot.

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Jobkampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

NEW BIZZ-KAMPAGNER

Hvis du er ny annoncør, byder vi dig velkommen med to særlige New Bizz-kampagner: NEW BIZZ-KAMPAGNE og STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE.

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE

Den store kampagne giver dig som ny annoncør mest for pengene. Kampagnen afvikles over 10-14 dage med i alt 31 visninger - heraf får du 21 visninger i den bedste sendetid mellem kl. 18.00 – 22.30. Denne kampagne giver dig høj dækning på Fyn, og din virksomhed bliver eksponeret over for en bred skare af nye potentielle kunder.

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE
FYN
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 45.000,- 4.500,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 5
17.15 6
18.15 7
19.30/55 13
I alt 31
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 32.150

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

NEW BIZZ-KAMPAGNE

Denne New Bizz-kampagne har vi lavet til dig, som har Danmarks bedste tilbud og vil skabe en høj opmærksomhed om dette inden for en kort periode. Du får i alt 17 visninger, som afvikles over 5-7 dage. De 11 visninger bliver placeret i bedste sendetid mellem kl. 18.00 og 22.30. Bemærk: Når du kører en kort intensiv kampagne er det vigtigt, at dit spot indeholder en tydelig call-to-action. Du skal fortælle folk, hvad du vil have dem til at gøre: Gå ind på din webshop, besøge din butik, ringe, prøve bilen… eller hvad nu dit call-to-action er.

NEW BIZZ-KAMPAGNE
FYN
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 25.000,- 2.500,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 4
18.15 3
19.30/55 7
22.30 1
I alt 17
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 17.860

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør dine New Bizz-kampagner endnu mere potente med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en New Bizz-kampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SERIEKAMPAGNE

Op mod 1 million danskere kigger med, når vi på TV 2 viser vores “fyrtårne” kl. 20.00 hver aften. Dem kan du få din gode andel af, hvis du vælger at annoncere i primetime kl. 19.55 på regional basis. Blokken ligger i slutningen af den regionale udsendelse og er placeret direkte i forbindelse med TV 2s topprogrammer, som fx Badehotellet, Vild med dans, Toppen af poppen, Årgang 0, Kriger og mange flere. Badehotellet genererede op til 65% flere seere i blokken kl. 19.55. Vælg din yndlingsserie og se, hvad en seriekampagne koster, når den lægger sig op at det indhold, der er mest relevant for din målgruppe.

SERIEKAMPAGNE
FYN
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 4.200,-

TV kampagne: 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlænger accepteres, dog skal spotlængde være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille vores Seriekampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SOMMERKAMPAGNE

Denne kampagne er en oplagt mulighed, hvis du vil booste din virksomhed hen over sommeren. Måske har du tilbud, der øger kundetrafikken i sommerheden? Måske har du relevante tilbud, der kan læne sig op ad programmer som Tour de France. Programmet, som for mange er lig med lyden af sommer i Danmark. Du får i begge tilfælde ekstra høj eksponering i en begrænset kampagneperiode til at meget attraktiv pris. Brug den og få fuldt udbytte af, at TV 2 samler danskerne med programmer som det legendariske cykelløb Frankrig rundt og mange andre store sommerprogrammer. Prisen gælder i perioden fra uge 26 til og med uge 33 i 2019. Kampagnen bookes som hovedregel over en 2-ugers periode. Placér 60% af visningerne i juli måned og få tre uger for to ugers pris.

SOMMERKAMPAGNE
FYN
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 27.000,- 2.700,-
TV VISNINGER ANTAL
18.15 4
19.30/55 10
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 19.300

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING

Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Sommerkampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

VINTERKAMPAGNE

Vintertid er tv-tid. Uden for raser vind og vejr. Kulden sender seerne ind foran skærmen, hvor danskerne nyder de mange spændende vinterprogrammer på TV 2. En vinterkampagne er tilrettelagt, så du får en høj eksponering i to uger. Den giver dig masser af synlighed til en rigtig attraktiv pris. Nedenstående kampagnepriser gælder fra uge 1 til 9 i 2019. Begge uger inkl.

VINTERKAMPAGNE
FYN
TV-KAMPAGNE 
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 43.000,- 4.300,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 3
18.15 3
19.30/55 11
I alt 19
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 30.715

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING

Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Vinterkampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

 

ÅBENT HUS-KAMPAGNE

Skal I holde Åbent Hus i virksomheden? Og kunne du tænke dig at gøre begivenheden endnu større og mere synlig, tiltrække virksomhedens kunder og eksponere jeres event? Så er Åbent Hus-kampagnen skabt til dig. Med den bliver din virksomheds arrangement ekstra synligt i dagene op til begivenheden med et spot, der rammer præcist i jeres lokalområde. Når du vælger Åbent Hus-kampagnen, får du ekstra høj eksponering i en begrænset periode til en rigtig attraktiv pris.

ÅBENT HUS-KAMPAGNE
FYN
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 28.000,- 2.800,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 1
17.15 3
18.15 3
19.30/55 6
22.30 1
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 20.000

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING 

Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Åbent Hus-kampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅRSKAMPAGNE

Helt overordnet er der en beviselig og ligefrem proportional sammenhæng mellem kendskab og vurdering. Jo mere kendt en mærkevare eller en virksomhed er, jo bedre bliver den som regel vurderet. Alene derfor er dominans i mediebilledet interessant for dig og din virksomhed. Med en årskampagne får du høj synlighed i primetime hver dag i hele 2019. Vi yder brancheeksklusivitet i forhold til de øvrige årskampagnekunder. Dine konkurrenter får altså ikke samme fordele som dig, men skal betale væsentligt mere for at få samme synlighed. Med en årskampagne får du det optimale ud af TV 2 Regionernes mange købedygtige seere.

ÅRSKAMPAGNE
FYN
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 630.000,-
SPOTFORDELING ANTAL 
17.15 59
18.15 71
19.30/55 208
22.30 27
I alt  365

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Årskampagner, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

LORRY

TV 2 Lorry er et stærkt medie, der rækker ud mod dine lokale kunder. Derfor får du en solid platform, der viser, at din virksomhed er en nærværende og attraktiv mulighed i dit område. Alene på Lorry kan du ramme 1.748.900 potentielle kunder over 18 år. Samtidig kan du forstærke den brede påvirkning med skræddersyede aftaler, hvor du kombinerer dine regionale TV-spots med lokale budskaber på tv2.dk eller med målrettede indrykninger på TV 2 Play.

ADDRESSABLE TV
Med Addressable TV kan du lave unikke databerigede påvirkninger af din målgruppe på tværs af TV 2s stærke kvalitetsindhold. Dermed kan du målrette dit budskab ud fra:

 • Specifikke målgrupper ud fra køn, alder og geografi
 • Interesser afspejlet i programmernes indhold
 • Egne eller tredjeparts data – fx kan du få vist indhold til dem i din kundedatabase, der ser TV 2 Play eller målrette kampagnen mod brugere, der har besøgt specifikke sider af dit website

BANNERE PÅ TV2.DK
Du har også mulighed for at forstærke dit budskab til markedet via bannere, hvor du sikrer, at kendskabet fra dit regionale tv-spot bliver konverteret til køb eller besøg på dit site.

SENDEPLAN
TV 2 Regionerne sendes på TV 2s hovedkanal, som er Danmarks største kommercielle tv-kanal. Her kan du se, hvornår på dagen du kan få et spot vist i forbindelse med regionale udsendelser.

BEREGN BLOKPRISER PÅ LORRY
Beregn blokpriser på din foretrukne region for de enkelte regionale blokke. Da regionerne har forskellig størrelse, varierer vore priser på spot i forhold til den enkelte regions indbyggertal. Alle priser er ekskl. moms.

BRANDINGKAMPAGNE

Med TV 2s Brandingkampagne sikrer du dig som annoncør en kontinuerlig tilstedeværelse på TV 2s regioner i bedste sendetid. Kampagnen kan købes for tre, seks eller 12 måneder, hvilket sikrer, at du som annoncør er til stede, når dine kunders behov for netop dit produkt eller service opstår. Kampagnen afvikles med en ugentlig visning omkring kl. 19.30 eller 19.55 (mandag-fredag).

Brandingkampagnen leverer en høj dækning i jeres region og eksponerer jer over for en bred skare af nye potentielle kunder.

Pris pr. visning
3 måneder
Pris pr. visning
6 måneder
Pris pr. visning
12 måneder
10.000,- 9.500,- 9.000,-

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Brandingkampagne, så kontakt Kim Madsen på mail kmad@tv2.dk eller på telefon 30100283 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

JOBKAMPAGNE

Med TV 2s Jobkampagne kommer du som arbejdsgiver i kontakt med en lang række potentielle kandidater til netop den stilling, du ønsker besat. Jobkampagnen rækker ud til et stort antal ”passivt jobsøgende”, som potentielt sidder i lignende stillinger, og som får øjnene op for netop DIN virksomhed.

Jobkampagnen købes for én uge ad gangen, og pakkerne kan kombineres, såfremt der er en længere ansøgningsfrist.

Jobkampagnen er ideel, fordi du som arbejdsgiver får en høj dækning af den samlede befolkning i din region, samtidig med at du brander din virksomhed for både kommende og nuværende medarbejdere.

JOBKAMPAGNE
LORRY
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 75.000,-
SPOTFORDELING ANTAL
12.30 2
17.15
18.15
19.30/55
22.30
I alt  17 

Prisen er inklusiv produktion af spot.

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Jobkampagne, så kontakt Kim Madsen på mail kmad@tv2.dk eller på telefon 30100283 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

NEW BIZZ-KAMPAGNER

Hvis du er ny annoncør, byder vi dig velkommen med to særlige New Bizz-kampagner: NEW BIZZ-KAMPAGNE og STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE.

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE

Den store kampagne giver dig som ny annoncør mest for pengene. Kampagnen afvikles over 10-14 dage med i alt 31 visninger - heraf får du 21 visninger i den bedste sendetid mellem kl. 18.00 – 22.30. Denne kampagne giver dig høj dækning på Lorry og din virksomhed bliver eksponeret over for en bred skare af nye potentielle kunder.

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE
LORRY
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 122.000,- 12.200,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 5
17.15 6
18.15 7
19.30/55 13
I alt 31
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 87150.

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

NEW BIZZ-KAMPAGNE

Denne New Bizz-kampagne har vi lavet til dig, som har Danmarks bedste tilbud og vil skabe en høj opmærksomhed om dette inden for en kort periode. Du får i alt 17 visninger, som afvikles over 5-7 dage. De 11 visninger bliver placeret i bedste sendetid mellem kl. 18.00 og 22.30.

Bemærk: Når du kører en kort intensiv kampagne er det vigtigt, at dit spot indeholder en tydelig call-to-action. Du skal fortælle folk, hvad du vil have dem til at gøre: Gå ind på din webshop, besøge din butik, ringe, prøve bilen… eller hvad nu dit call-to-action er.

NEW BIZZ-KAMPAGNE
LORRY
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 70.000,- 7.000,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 4
18.15 3
19.30/55 7
22.30 1
I alt 17
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 50.000

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør dine New Bizz-kampagner endnu mere potente med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en New Bizz-kampagne, så kontakt Kim Madsen på mail kmad@tv2.dk eller på telefon 30100283 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SERIEKAMPAGNE

Op mod 1 million danskere kigger med, når vi på TV 2 viser vores “fyrtårne” kl. 20.00 hver aften. Dem kan du få din gode andel af, hvis du vælger at annoncere i primetime kl. 19.55 på regional basis. Blokken ligger i slutningen af den regionale udsendelse og er placeret direkte i forbindelse med TV 2s topprogrammer, som fx Badehotellet, Vild med dans, Toppen af poppen, Årgang 0, Kriger og mange flere. Badehotellet genererede op til 65% flere seere i blokken kl. 19.55. Vælg din yndlingsserie og se, hvad en seriekampagne koster, når den lægger sig op at det indhold, der er mest relevant for din målgruppe. 

SERIEKAMPAGNE
LORRY 
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 10.500,-

TV kampagne: 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlænger accepteres, dog skal spotlængde være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille vores Seriekampagne, så kontakt Kim Madsen på mail kmad@tv2.dk eller på telefon 30100283 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SOMMERKAMPAGNE

Denne kampagne er en oplagt mulighed, hvis du vil booste din virksomhed hen over sommeren. Måske har du tilbud, der øger kundetrafikken i sommerheden? Måske har du relevante tilbud, der kan læne sig op ad programmer som Tour de France. Programmet, som for mange er lig med lyden af sommer i Danmark. Du får i begge tilfælde ekstra høj eksponering i en begrænset kampagneperiode til at meget attraktiv pris. Brug den og få fuldt udbytte af, at TV 2 samler danskerne med programmer som det legendariske cykelløb Frankrig rundt og mange andre store sommerprogrammer. Prisen gælder i perioden fra uge 26 til og med uge 33 i 2019. Kampagnen bookes som hovedregel over en 2-ugers periode. Placér 60% af visningerne i juli måned og få tre uger for to ugers pris.

SOMMERKAMPAGNE
LORRY
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 85.000,- 8.500,-
TV VISNINGER ANTAL
18.15 4
19.30/55 10
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 60.715

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING

Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Sommerkampagne, så kontakt Kim Madsen på mail kmad@tv2.dk eller på telefon 30100283 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

VINTERKAMPAGNE

Vintertid er tv-tid. Uden for raser vind og vejr. Kulden sender seerne ind foran skærmen, hvor danskerne nyder de mange spændende vinterprogrammer på TV 2. En vinterkampagne er tilrettelagt, så du får en høj eksponering i to uger. Den giver dig masser af synlighed til en rigtig attraktiv pris. Nedenstående kampagnepriser gælder fra uge 1 til 9 i 2019. Begge uger inkl.

VINTERKAMPAGNE
LORRY
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 115.000,- 11.500,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 3
18.15 3
19.30/55 11
I alt 19
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 82.145

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING

Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Vinterkampagne, så kontakt Kim Madsen på mail kmad@tv2.dk eller på telefon 30100283 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

 

ÅBENT HUS-KAMPAGNE

Skal I holde Åbent Hus i virksomheden? Og kunne du tænke dig at gøre begivenheden endnu større og mere synlig, tiltrække virksomhedens kunder og eksponere jeres event? Så er Åbent Hus-kampagnen skabt til dig. Med den bliver din virksomheds arrangement ekstra synligt i dagene op til begivenheden med et spot, der rammer præcist i jeres lokalområde. Når du vælger Åbent Hus-kampagnen, får du ekstra høj eksponering i en begrænset periode til en rigtig attraktiv pris.

ÅBENT HUS-KAMPAGNE
LORRY
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 78.000,- 7.800,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 1
17.15 3
18.15 3
19.30/55 6
22.30 1
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 55.715

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING 

Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Åbent Hus-kampagne, så kontakt Kim Madsen på mail kmad@tv2.dk eller på telefon 30100283 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅRSKAMPAGNE

Helt overordnet er der en beviselig og ligefrem proportional sammenhæng mellem kendskab og vurdering. Jo mere kendt en mærkevare eller en virksomhed er, jo bedre bliver den som regel vurderet. Alene derfor er dominans i mediebilledet interessant for dig og din virksomhed. Med en årskampagne får du høj synlighed i primetime hver dag i hele 2019. Vi yder brancheeksklusivitet i forhold til de øvrige årskampagnekunder. Dine konkurrenter får altså ikke samme fordele som dig, men skal betale væsentligt mere for at få samme synlighed. Med en årskampagne får du det optimale ud af TV 2 Regionernes mange købedygtige seere.

ÅRSKAMPAGNE
LORRY
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 1.900.000,-
SPOTFORDELING ANTAL
17.15 59
18.15 71
19.30/55 208
22.30 27
I alt  365

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Årskampagne, så kontakt Kim Madsen på mail kmad@tv2.dk eller på telefon 30100283 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SJÆLLAND

TV 2 Sjælland er et stærkt medie, der rækker ud mod dine lokale kunder. Derfor får du en solid platform, der viser, at din virksomhed er en nærværende og attraktiv mulighed i dit område. Alene på Sjælland kan du ramme 428.300 potentielle kunder over 18 år. Samtidig kan du forstærke den brede påvirkning med skræddersyede aftaler, hvor du kombinerer dine regionale TV-spots med lokale budskaber på tv2.dk eller med målrettede indrykninger på TV 2 Play.

ADDRESSABLE TV
Med Addressable TV kan du lave unikke databerigede påvirkninger af din målgruppe på tværs af TV 2s stærke kvalitetsindhold. Dermed kan du målrette dit budskab ud fra:

 • Specifikke målgrupper ud fra køn, alder og geografi
 • Interesser afspejlet i programmernes indhold
 • Egne eller tredjeparts data – fx kan du få vist indhold til dem i din kundedatabase, der ser TV 2 Play eller målrette kampagnen mod brugere, der har besøgt specifikke sider af dit website

BANNERE PÅ TV2.DK
Du har også mulighed for at forstærke dit budskab til markedet via bannere, hvor du sikrer, at kendskabet fra dit regionale tv-spot bliver konverteret til køb eller besøg på dit site.

SENDEPLAN
TV 2 Regionerne sendes på TV 2s hovedkanal, som er Danmarks største kommercielle tv-kanal. Her kan du se, hvornår på dagen du kan få et spot vist i forbindelse med regionale udsendelser.

BEREGN BLOKPRISER PÅ REGION SJÆLLAND
Beregn blokpriser på din foretrukne region for de enkelte regionale blokke. Da regionerne har forskellig størrelse, varierer vore priser på spot i forhold til den enkelte regions indbyggertal. Alle priser er ekskl. moms.

BRANDINGKAMPAGNE

Med TV 2s Brandingkampagne sikrer du dig som annoncør en kontinuerlig tilstedeværelse på TV 2s regioner i bedste sendetid. Kampagnen kan købes for tre, seks eller 12 måneder, hvilket sikrer, at du som annoncør er til stede, når dine kunders behov for netop dit produkt eller service opstår. Kampagnen afvikles med en ugentlig visning omkring kl. 19.30 eller 19.55 (mandag-fredag).

Brandingkampagnen leverer en høj dækning i jeres region og eksponerer jer over for en bred skare af nye potentielle kunder.

Pris pr. visning
3 måneder
Pris pr. visning
6 måneder
Pris pr. visning
12 måneder
4.000,- 3.800,- 3.600,-

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING

Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Brandingkampagne, så kontakt Anette Frisk på mail anef@tv2.dk eller på telefon 30100148 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

JOBKAMPAGNE

Med TV 2s Jobkampagne kommer du som arbejdsgiver i kontakt med en lang række potentielle kandidater til netop den stilling, du ønsker besat. Jobkampagnen rækker ud til et stort antal ”passivt jobsøgende”, som potentielt sidder i lignende stillinger, og som får øjnene op for netop DIN virksomhed.

Jobkampagnen købes for én uge ad gangen, og pakkerne kan kombineres, såfremt der er en længere ansøgningsfrist.

Jobkampagnen er ideel, fordi du som arbejdsgiver får en høj dækning af den samlede befolkning i din region, samtidig med at du brander din virksomhed for både kommende og nuværende medarbejdere.

JOBKAMPAGNE
SJÆLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris  30.000,-
SPOTFORDELING ANTAL
12.30 2
17.15
18.15
19.30/55
22.30
I alt  17 

Prisen er inklusiv produktion af spot.

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Jobkampagne, så kontakt Anette Frisk på mail anef@tv2.dk eller på telefon 30100148 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

NEW BIZZ-KAMPAGNER

Hvis du er ny annoncør, byder vi dig velkommen med to særlige New Bizz-kampagner: NEW BIZZ-KAMPAGNE og STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE.

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE

Den store kampagne giver dig som ny annoncør mest for pengene. Kampagnen afvikles over 10-14 dage med i alt 31 visninger - heraf får du 21 visninger i den bedste sendetid mellem kl. 18.00 – 22.30. Denne kampagne giver dig høj dækning på Sjælland, og din virksomhed bliver eksponeret over for en bred skare af nye potentielle kunder.

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE
SJÆLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 45.000,- 4.500,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 5
17.15 6
18.15 7
19.30/55 13
I alt 31
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 32.150

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

NEW BIZZ-KAMPAGNE

Denne New Bizz-kampagne har vi lavet til dig, som har Danmarks bedste tilbud og vil skabe en høj opmærksomhed om dette inden for en kort periode. Du får i alt 17 visninger, som afvikles over 5-7 dage. De 11 visninger bliver placeret i bedste sendetid mellem kl. 18.00 og 22.30. Bemærk: Når du kører en kort intensiv kampagne er det vigtigt, at dit spot indeholder en tydelig call-to-action. Du skal fortælle folk, hvad du vil have dem til at gøre: Gå ind på din webshop, besøge din butik, ringe, prøve bilen… eller hvad nu dit call-to-action er.

NEW BIZZ-KAMPAGNE
SJÆLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 25.000,- 2.500,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 4
18.15 3
19.30/55 7
22.30 1
I alt 17
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 17.860

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør dine New Bizz-kampagner endnu mere potente med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en New Bizz-kampagne, så kontakt Anette Frisk på mail anef@tv2.dk eller på telefon 30100148 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SERIEKAMPAGNE

Op mod 1 million danskere kigger med, når vi på TV 2 viser vores “fyrtårne” kl. 20.00 hver aften. Dem kan du få din gode andel af, hvis du vælger at annoncere i primetime kl. 19.55 på regional basis. Blokken ligger i slutningen af den regionale udsendelse og er placeret direkte i forbindelse med TV 2s topprogrammer, som fx Badehotellet, Vild med dans, Toppen af poppen, Årgang 0, Kriger og mange flere. Badehotellet genererede op til 65% flere seere i blokken kl. 19.55. Vælg din yndlingsserie og se, hvad en seriekampagne koster, når den lægger sig op at det indhold, der er mest relevant for din målgruppe.

SERIEKAMPAGNE
SJÆLLAND
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 4.200,-

TV kampagne: 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlænger accepteres, dog skal spotlængde være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en af vores Seriekampagner, så kontakt Anette Frisk på mail anef@tv2.dk eller på telefon 30100148 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SOMMERKAMPAGNE

Denne kampagne er en oplagt mulighed, hvis du vil booste din virksomhed hen over sommeren. Måske har du tilbud, der øger kundetrafikken i sommerheden? Måske har du relevante tilbud, der kan læne sig op ad programmer som Tour de France. Programmet, som for mange er lig med lyden af sommer i Danmark. Du får i begge tilfælde ekstra høj eksponering i en begrænset kampagneperiode til at meget attraktiv pris. Brug den og få fuldt udbytte af, at TV 2 samler danskerne med programmer som det legendariske cykelløb Frankrig rundt og mange andre store sommerprogrammer. Prisen gælder i perioden fra uge 26 til og med uge 33 i 2019. Kampagnen bookes som hovedregel over en 2-ugers periode. Placér 60% af visningerne i juli måned og få tre uger for to ugers pris.

SOMMERKAMPAGNE
SJÆLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 27.000,- 2.700,-
TV VISNINGER ANTAL
18.15 4
19.30/55 10
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 19.300

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Sommerkampagne, så kontakt Anette Frisk på mail anef@tv2.dk eller på telefon 30100148 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

VINTERKAMPAGNE

Vintertid er tv-tid. Uden for raser vind og vejr. Kulden sender seerne ind foran skærmen, hvor danskerne nyder de mange spændende vinterprogrammer på TV 2. En vinterkampagne er tilrettelagt, så du får en høj eksponering i to uger. Den giver dig masser af synlighed til en rigtig attraktiv pris. Nedenstående kampagnepriser gælder fra uge 1 til 9 i 2019. Begge uger inkl.

VINTERKAMPAGNE
SJÆLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV
(20 SEK.)
Pris 43.000,- 4.300,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 2
17.15 3
18.15 3
19.30/55 11
I alt 19
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 30.715

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING

Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Vinterkampagne, så kontakt Anette Frisk på mail anef@tv2.dk eller på telefon 30100148 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

 

ÅBENT HUS-KAMPAGNE

Skal I holde Åbent Hus i virksomheden? Og kunne du tænke dig at gøre begivenheden endnu større og mere synlig, tiltrække virksomhedens kunder og eksponere jeres event? Så er Åbent Hus-kampagnen skabt til dig. Med den bliver din virksomheds arrangement ekstra synligt i dagene op til begivenheden med et spot, der rammer præcist i jeres lokalområde. Når du vælger Åbent Hus-kampagnen, får du ekstra høj eksponering i en begrænset periode til en rigtig attraktiv pris.

ÅBENT HUS-KAMPAGNE
SJÆLLAND
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
ADDRESSABLE TV 
(20 SEK.)
Pris 28.000,- 2.800,-
TV VISNINGER ANTAL
12.30 1
17.15 3
18.15 3
19.30/55 6
22.30 1
I alt 14
ADDESSABLE TV ANTAL
Digitale kontakter 20.000

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING

Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Åbent Hus-kampagne, så kontakt Anette Frisk på mail anef@tv2.dk eller på telefon 30100148 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅRSKAMPAGNE

Helt overordnet er der en beviselig og ligefrem proportional sammenhæng mellem kendskab og vurdering. Jo mere kendt en mærkevare eller en virksomhed er, jo bedre bliver den som regel vurderet. Alene derfor er dominans i mediebilledet interessant for dig og din virksomhed. Med en årskampagne får du høj synlighed i primetime hver dag i hele 2019. Vi yder brancheeksklusivitet i forhold til de øvrige årskampagnekunder. Dine konkurrenter får altså ikke samme fordele som dig, men skal betale væsentligt mere for at få samme synlighed. Med en årskampagne får du det optimale ud af TV 2 Regionernes mange købedygtige seere.

ÅRSKAMPAGNE
SJÆLLAND
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 630.000,-
SPOTFORDELING ANTAL
17.15 59
18.15 71
19.30/55 208
22.30 27
I alt  365

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Årskampagne, så kontakt Anette Frisk på mail anef@tv2.dk eller på telefon 30100148 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

BORNHOLM

TV 2 Bornholm er et stærkt medie, der rækker ud mod dine lokale kunder. Derfor får du en solid platform, der viser, at din virksomhed er en nærværende og attraktiv mulighed i dit område. Alene på Bornholm kan du ramme 23.400 potentielle kunder over 18 år. Samtidig kan du forstærke den brede påvirkning med skræddersyede aftaler, hvor du kombinerer dine regionale TV-spots med lokale budskaber på tv2.dk eller med målrettede indrykninger på TV 2 Play.

ADDRESSABLE TV
Med Addressable TV kan du lave unikke databerigede påvirkninger af din målgruppe på tværs af TV 2s stærke kvalitetsindhold. Dermed kan du målrette dit budskab ud fra:

 • Specifikke målgrupper ud fra køn, alder og geografi
 • Interesser afspejlet i programmernes indhold
 • Egne eller tredjeparts data – fx kan du få vist indhold til dem i din
  kundedatabase, der ser TV 2 Play eller målrette kampagnen mod brugere, der
  har besøgt specifikke sider af dit website

BANNERE PÅ TV2.DK
Du har også mulighed for at forstærke dit budskab til markedet via bannere, hvor du sikrer, at kendskabet fra dit regionale tv-spot bliver konverteret til køb eller besøg på dit site.

SENDEPLAN
TV 2 Regionerne sendes på TV 2s hovedkanal, som er Danmarks største kommercielle tv-kanal. Her kan du se, hvornår på dagen du kan få et spot vist i forbindelse med regionale udsendelser.

BEREGN BLOKPRISER PÅ BORNHOLM
Beregn blokpriser på din foretrukne region for de enkelte regionale blokke. Da regionerne har forskellig størrelse, varierer vore priser på spot i forhold til den enkelte regions indbyggertal. Alle priser er ekskl. moms.

BRANDINGKAMPAGNE

Med TV 2s Brandingkampagne sikrer du dig som annoncør en kontinuerlig tilstedeværelse på TV 2s regioner i bedste sendetid. Kampagnen kan købes for tre, seks eller 12 måneder, hvilket sikrer, at du som annoncør er til stede, når dine kunders behov for netop dit produkt eller service opstår. Kampagnen afvikles med en ugentlig visning omkring kl. 19.30 eller 19.55 (mandag-fredag).

Brandingkampagnen leverer en høj dækning i jeres region og eksponerer jer over for en bred skare af nye potentielle kunder.

Pris pr. visning
3 måneder
Pris pr. visning
6 måneder
Pris pr. visning
12 måneder
450,- 430,- 400,-

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Brandingkampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

JOBKAMPAGNE

Med TV 2s Jobkampagne kommer du som arbejdsgiver i kontakt med en lang række potentielle kandidater til netop den stilling, du ønsker besat. Jobkampagnen rækker ud til et stort antal ”passivt jobsøgende”, som potentielt sidder i lignende stillinger, og som får øjnene op for netop DIN virksomhed.

Jobkampagnen købes for én uge ad gangen, og pakkerne kan kombineres, såfremt der er en længere ansøgningsfrist.

Jobkampagnen er ideel, fordi du som arbejdsgiver får en høj dækning af den samlede befolkning i din region, samtidig med at du brander din virksomhed for både kommende og nuværende medarbejdere.

JOBKAMPAGNE
BORNHOLM
TV-KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris  8.000,-
SPOTFORDELING  
12.30
17.15
18.15
19.30/55
22.30
I alt  17 

Prisen er inklusiv produktion af spot.

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.


KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Jobkampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

NEW BIZZ-KAMPAGNER

Hvis du er ny annoncør, byder vi dig velkommen med to særlige New Bizz-kampagner: NEW BIZZ-KAMPAGNE og STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE

Den store kampagne giver dig som ny annoncør mest for pengene. Kampagnen afvikles over 10-14 dage med i alt 31 visninger - heraf får du 21 visninger i den bedste sendetid mellem kl. 18.00 – 22.30. Denne kampagne giver dig høj dækning på Fyn, og din virksomhed bliver eksponeret over for en bred skare af nye potentielle kunder.

STOR NEW BIZZ-KAMPAGNE
BORNHOLM
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Bornholm 5.000,-
SPOTFORDELING  ANTAL
12.30 5
17.15 6
18.15 7
19.30/55 13
I alt  31

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

NEW BIZZ-KAMPAGNE

Denne New Bizz-kampagne har vi lavet til dig, som har Danmarks bedste tilbud og vil skabe en høj opmærksomhed om dette inden for en kort periode. Du får i alt 17 visninger, som afvikles over 5-7 dage. De 11 visninger bliver placeret i bedste sendetid mellem kl. 18.00 og 22.30. Bemærk: Når du kører en kort intensiv kampagne er det vigtigt, at dit spot indeholder en tydelig call-to-action. Du skal fortælle folk, hvad du vil have dem til at gøre: Gå ind på din webshop, besøge din butik, ringe, prøve bilen… eller hvad nu dit call-to-action er.

NEW BIZZ-KAMPAGNE
BORNHOLM
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 3.000,-
SPOTFORDELING  ANTAL
12.30 2
17.15 4
18.15 3
19.30/55 7
22.30 1
I alt  17

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør dine New Bizz-kampagner endnu mere potente med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en New Bizz-kampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SERIEKAMPAGNE

Op mod 1 million danskere kigger med, når vi på TV 2 viser vores “fyrtårne” kl. 20.00 hver aften. Dem kan du få din gode andel af, hvis du vælger at annoncere i primetime kl. 19.55 på regional basis. Blokken ligger i slutningen af den regionale udsendelse og er placeret direkte i forbindelse med TV 2s topprogrammer, som fx Badehotellet, Vild med dans, Toppen af poppen, Årgang 0, Kriger og mange flere. Badehotellet genererede op til 65% flere seere i blokken kl. 19.55. Vælg din yndlingsserie og se, hvad en seriekampagne koster, når den lægger sig op at det indhold, der er mest relevant for din målgruppe.

SERIEKAMPAGNE
BORNHOLM
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 500,-

TV kampagne: 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlænger accepteres, dog skal spotlængde være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille vores Seriekampagne så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

SOMMERKAMPAGNE

Denne kampagne er en oplagt mulighed, hvis du vil booste din virksomhed hen over sommeren. Måske har du tilbud, der øger kundetrafikken i sommerheden? Måske har du relevante tilbud, der kan læne sig op ad programmer som Tour de France. Programmet, som for mange er lig med lyden af sommer i Danmark. Du får i begge tilfælde ekstra høj eksponering i en begrænset kampagneperiode til at meget attraktiv pris. Brug den og få fuldt udbytte af, at TV 2 samler danskerne med programmer som det legendariske cykelløb Frankrig rundt og mange andre store sommerprogrammer. Prisen gælder i perioden fra uge 26 til og med uge 33 i 2019. Kampagnen bookes som hovedregel over en 2-ugers periode. Placér 60% af visningerne i juli måned og få tre uger for to ugers pris.

SOMMERKAMPAGNE
BORNHOLM
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 4.000,-
SPOTFORDELING ANTAL
18.15 4
19.30/55 10
I alt  14

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Play og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Sommerkampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

VINTERKAMPAGNE

Vintertid er tv-tid. Uden for raser vind og vejr. Kulden sender seerne ind foran skærmen, hvor danskerne nyder de mange spændende vinterprogrammer på TV 2. En vinterkampagne er tilrettelagt, så du får en høj eksponering i to uger. Den giver dig masser af synlighed til en rigtig attraktiv pris. Nedenstående kampagnepriser gælder fra uge 1 til 9 i 2019. Begge uger inkl.

VINTERKAMPAGNE
BORNHOLM
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 5.000,-
SPOTFORDELING ANTAL
12.30 2
17.15 3
18.15 3
19.30/55 11
I alt  19

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Vinterkampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅBENT HUS-KAMPAGNE

Skal I holde Åbent Hus i virksomheden? Og kunne du tænke dig at gøre begivenheden endnu større og mere synlig, tiltrække virksomhedens kunder og eksponere jeres event? Så er Åbent Hus-kampagnen skabt til dig. Med den bliver din virksomheds arrangement ekstra synligt i dagene op til begivenheden med et spot, der rammer præcist i jeres lokalområde. Når du vælger Åbent Hus-kampagnen, får du ekstra høj eksponering i en begrænset periode til en rigtig attraktiv pris.

ÅBENT HUS-KAMPAGNE
BORNHOLM
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 3.000,-
SPOTFORDELING ANTAL
12.30 1
17.15 3
18.15 3
19.30/55 6
22.30 1
I alt  14

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. 10% i tillæg i højsæson (april, maj, september, oktober og november). Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek. 

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Åbent Hus-kampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

ÅRSKAMPAGNE

Helt overordnet er der en beviselig og ligefrem proportional sammenhæng mellem kendskab og vurdering. Jo mere kendt en mærkevare eller en virksomhed er, jo bedre bliver den som regel vurderet. Alene derfor er dominans i mediebilledet interessant for dig og din virksomhed. Med en årskampagne får du høj synlighed i primetime hver dag i hele 2019. Vi yder brancheeksklusivitet i forhold til de øvrige årskampagnekunder. Dine konkurrenter får altså ikke samme fordele som dig, men skal betale væsentligt mere for at få samme synlighed. Med en årskampagne får du det optimale ud af TV 2 Regionernes mange købedygtige seere.

ÅRSKAMPAGNE
BORNHOLM
TV KAMPAGNE
(20 SEK.)
Pris 54.000,-
SPOTFORDELING ANTAL
17.15 59
18.15 71
19.30/55 208
22.30 27
I alt  365

TV-kampagne: Tillæg på 5% for fast placering. Andre spotlængder accepteres, dog skal spotlængden være delelig med 5 sek.

KAMPAGNEFORSTÆRKNING
Gør din kampagne endnu mere potent med målrettede spots på TV 2 Adressable og/eller annoncer på tv2.dks stærke onlineplatform.

Har du spørgsmål eller ønsker du at bestille en Årskampagne, så kontakt Marianne Theils på mail mthe@tv2.dk eller på telefon 30173112 for at høre nærmere.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Addressable TV

Addressable TV: Målrettede reklamer i velkendt tv-kvalitet

Addressable TV er hybriden mellem den traditionelle TV reklame og digital. Et annonceformat der bibeholder den høje kvalitet fra TV reklamen koblet sammen med mulighederne for at levere 1:1 kommunikation til den enkelte husstand, og direkte målrette Jeres reklame til hvem den er relevant. Med Addressable TV er det muligt at lave unikke databerigede medieindkøb på tværs af TV 2s stærke kvalitetsindhold og er et annonceformat, der udover sin høje kvalitet, har en viewability på næsten 100%.

Produktet addressable TV leveres på TV 2 PLAYs livesignal* i reklameblokke og på on-demand indholdet som pre-rolls. Her kan TV 2 tilbyde målrettede reklamer på alle devices, hvor der kan ses TV 2 PLAY, herunder smart TV, Apple TV og smartphones.

Med Addressable TV kan I som annoncør målrette Jeres annonce ud fra:

 • Specifikke målgrupper, defineret ud fra klassiske demografiske variabler som køn, alder og geografi.
 • Baggrund af indholdskategorier på tværs af hele TV 2s store indholdskatalog.
 • Egne eller tredjeparts data – fx baseret på e-mails fra en kundedatabase eller muligheden for specifikt at målrette mod brugere, der har besøgt specifikke sider på annoncørens website.

Addressable TV er produktet, der kan målrette eksponeringen i udvalgte målgrupper og blandt personer, der ikke længere har en TV-pakke, og er derfor et stærkt supplement til Jeres TV-kampagne, eller som en enkeltstående aktivitet hvis man ønsker at prøve TV-mediet af som en ny kommunikationsplatform på en let overskuelig og priseffektiv måde.    

Til sammenligning med udbydere af web-tv og video på sociale medier, tilbyder TV 2 med addressable TV et produkt i høj kvalitet både i format og levering. Der er garanti for at Jeres reklame vises for rigtige mennesker, at reklamen ses til ende og at placeringen kun sker omkring TV 2s kendte kvalitetsindhold.

Annonceformatet følger de samme specifikationer som på tv.

 

*Dog ikke på News

TV2.dk

NYT DIGITALT PRODUKT

 

Permission: Direkte dialog med brugere, der aktivt har tilvalgt jeres brand

MinReklame er TV 2s permission produkt, hvor I som annoncør får mulighed for at skabe en 1:1 dialog med TV 2’s mere end 900.00 daglige digitale brugere, og kun betale for de brugere, der aktivt har accepteret en dialog med netop Jeres brand.

MinReklame er et alternativ til traditionel banner og web-tv annoncering og den traditionelle eksponeringsbaserede afregningsform. Løsningen giver TV 2’s brugere og jeres potentielle kunder mulighed for i højere grad at have indflydelse på deres egen reklameoplevelse, og dermed også måden hvorpå I som annoncør kan få målgruppen i tale.

Kort sagt, er det nu muligt for brugerne på TV 2s digitale platforme i en periode at fravælge traditionel displayannoncering på tv2.dk og i TV 2’s gratis apps mod til gengæld at afgive e-mail permission til minimum to annoncører.

Det er til enhver tid den enkelte bruger, der vælger hvilke annoncører der afgives permission til, og på sigt også hvilken type af permissions der afgives. Alle permissions som I modtager, er dermed et aktivt tilvalg af netop Jeres brand fra den enkelte bruger.

Derudover er der i MinReklame indbygget en række features, der minimerer mængden af værdiløse leads, blandet andet ved at TV 2 validerer alle e-mails, som vi opsamler inden de videresendes til jer, ligesom vi har mulighed for at frasortere brugere, som I allerede er i dialog med. Det vil i øvrigt være muligt, at kvalificere leads gennem målrettet opsamling på fx demografisk og geografisk data.

Run of site

TV 2 holder fortsat fast i få annonceformater pr. side, og vil fortsætte arbejdet med at optimere placeringerne på siden, baseret på in-screen rate og in-screen tid.

PRODUKT CPM
Run of site 25

Superview

Analyser viser, at brugerne i stadig højere grad scroller hurtigere ned ad siden. For at sikre synlighed og mulighed for budskabsforståelse, lancererede TV 2 i 2015 Superview-formatet. Superview er det traditionelle topbanner med den feature, at banneret følger med ned ad siden de første 8 sekunder, hvorefter det lægger sig tilbage i toppen af siden. Formatet virker på tværs af platforme, og kan også bruges til at sikre en større opmærksomhed på tablets.

PRODUKT CPM
Superview 55

Formatet kan ses her.

 

Dækning og Dominans

Dækning og Dominans blev lanceret i 2013, og var en ny måde at tænke ejerskaber på. Produktet tager hensyn til brugernes ændrede adfærd, hvor forsiden ikke længere er den naturlige indgang. Indgangen til TV 2 sker i dag i højere grad via link på sociale medier eller fra søgemaskiner. Samtidig viser analyser, at effekten af den første eksponering er langt større end de efterfølgende eksponeringer, målt på parametre som klik og kendskabsopbygning. Dette er yderligere dokumenteret ved, at Dækning og Dominans med brugen af wallpaper opnår samme kampagneerindring ved frekvens 1, som traditionelle ejerskaber opnår ved frekvens 3. Med Dækning og Dominans er du sikret maksimal synlighed, maksimal dækning og maksimal effekt. 

Produkt CPM
Dækning og Dominans, frekvens 1-2 150
Dækning og Dominans, frekvens 3+ 135

Derudover har TV 2 forsat de traditionelle ejerskaber og First-ejerskabet.

Dagsejerskaber

 Pris

Forside - Hverdag

74.000 kr.

Forside - Weekend

45.000 kr.

Nyheder - Hverdag

62.000 kr.

Nyheder - Weekend

39.000 kr.

Sport - Hverdag

25.000 kr.

Sport - Weekend

22.500 kr.

 

Adblock-ejerskab

Brugen af ad-blockere har gennem de seneste år været i hastig vækst, og udgør således et stigende problem for annoncørens mulighed for at tale til en relevant målgruppe. I 2018 giver TV 2 som nogen af de første på det danske marked vores annoncører mulighed for at tale til netop denne målgruppe. TV 2 har udviklet et ejerskabsformat der udelukkende afvikles og eksponeres til de af vores desktopbrugere der har installeret en ad-blocker, og som derfor normalt vil være umulige at komme i kontakt med. Formatet tager udgangspunkt i wallpaperet fra vores populære Dækning & Dominans ejerskab, og sælges som et tidsstyret ejerskab. Formatet sælges som et 3 eller 7 dages ”klippekort”, der valgfrit kan fordeles over 2018. Formatet kan ses her.

Produkt Pris
Adblock-ejerskab, 3 dage kr. 45.000,00
Adblock-ejerskab, 7 dage kr. 90.000,00

Interaktiv video

Brugen af online-video på TV 2s digitale platforme er mangedoblet på kort tid, og målsætningen er yderligere vækst i 2018. TV 2 fortsætter naturligvis med fokus på kvalitet og afvikler derfor altid kun én pre-roll forud for et indholdsklip, og afvikler altid først med skip-knap efter de første 15 sekunder. Som noget nyt introducerede TV 2 i 2017 muligheden for at afvikle spots på op til 6 sekunder til en reduceret pris. TV 2 vil i 2018 fortsat have fokus på interaktiv video, og de muligheder der er for at udnytte mediet på mediets præmisser.

ONLINE VIDEO CPM
12+ 215
6 sek. spot 105

Brandingbanner

Hvis du ønsker meget plads, så er brandingbanneret ideelt. Med sine 930×600 px strategisk placeret forskellige steder på sitet, er der rig mulighed for kreativ udfoldelse og massiv synlighed. Formatet sælges enten som 24 timers ejerskab med 100% SOV, eller CPM-baseret med valgfri volumen og valgfri afviklingsperiode.

BRANDINGBANNER PRIS
Forsiden+alle sektionsforsider - Hverdage 30.000 kr.
Forsiden+alle sektionsforsider - Weekend 25.000 kr.
CPM 40CPM

Formatet kan ses her.

 

Målret din kampagne

TV 2 vil de kommende år fortsat satse massivt på at få et bedre kendskab til vores brugere, en viden der skal benyttes til at give et mere relevant budskab til den enkelte, redaktionelt såvel som kommercielt. For at kunne levere mere relevante budskaber til vores brugere, og sikre at vores annoncører kan ramme de rigtige brugere, forventer vi i løbet af 2018 at kunne afvikle jeres kampagne i mod TV 2s eget brugerdata. Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med data, samt hvordan data kan løfte effekten af din investering på tv2.dk, kontakt da din konsulent. 

Segmenterne:

 • Særplaceringer på tv2.dk (kontekstuelt afviklet på eks. nyheder, sport, livsstil, vejr etc.)
 • Demografi (køn, alder, indkomst, uddannelse, børn i husstanden etc.)
 • Geografi (Region, postnummer, by etc.)
 • Interesse (Biler, elektronik, bolig, have, rejser, sport, BtB/Business etc.)

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Årsaftaler

Annoncører tilbydes at indgå en årsaftale ved en omsætning over 200.000 kr. En årsaftale er en skriftlig aftale mellem annoncøren og TV 2 Reklamesalg om annoncørens forventede omsætning på køb af reklameplads på tv2.dk. En årsaftale sikrer annoncøren alle de fordele, der knytter sig til den aftalte årsomsætning fra første kampagne. Der tilbydes en ekstraordinær rabat på 5% ved skriftlig årsaftale. Hvis årsaftalebeløbet ikke indfries, bortfalder den ekstraordinære honorering, og kunden vil blive efterfaktureret den fulde honorering på 5% samt en efterregulering af omsætningsrabatten i forhold til den endelige omsætning.

Volumehonorering

 

10-25.000

5,0%

25-50.000

7,5%

50-60.000

10%

60-75.000

12,5%

75-100.000

15%

100-150.000

20%

150-200.000

22%

200-299.999

25%

> 300.000

Individuel forhandling

New bizz

15%

 

New Business rabat

Annoncører, der ikke har markedsført sig på TV 2s digitale platforme de seneste 24 måneder, tilbydes New Business rabat på 15 %. Der ydes rabat på første bookede kampagneperiode. Kontakt din konsulent for yderligere information.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Underleveringer på addressable TV og digitale kampagner

TV 2 krediterer ikke underleveringer på addressable TV og digitale kampagner, hvis:

 • Underlevering er inden for 10% af samlet target/budget. Underleveringer opgøres altid ift. TV 2’s tal.
 • Materiale ikke er leveret inden for fristen på tre dage før kampagnestart
 • Materialet er leveret rettidigt, men der er fejl i materialet.
 • Kampagnen har været sat på pause undervejs.

Er et af ovenstående punkter opfyldt, tilbydes følgende muligheder.

 • Kampagne går online igen og leveres færdigt hurtigst muligt.
 • Underlevering overføres til en kommende kampagne. Traffic kan godkende, at visninger konverteres til et andet produkt, såfremt lagersituationen tillader det.
 • Visningerne lægges i banken og bruges på en fremtidig kampagne.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

TV 2 Mobil

Omkring 80% af alle danskere har i dag en smartphone. Vi har den med os overalt, og vi tjekker den i gennemsnit 150 gange dagligt. Vi bruger den til at kommunikere med andre, men vi bruger den også til at styre vores dagligdag, finde vej, læse nyheder, underholdning, søge produktinformation, og flere og flere benytter mobilen til at foretage sine indkøb på. Hver måned tilgår over 2 mio. danskere TV 2s digitale platforme via mobil eller tablet, og faktisk er de mobile devices så populære, at mere end 80% af den samlede tid brugt på TV 2s digitale platforme, bliver brugt på en mobil eller en tablet. De mobile devices har uigenkaldeligt ændret mediebilledet, og giver som annoncør nogle unikke muligheder for at interagere med dine kunder i nye og engagerende formater. Men samtidig betyder det ændrede mediebillede, at annoncørerne i dag står overfor for en række udfordringer. Grundet mobilens udformning og den måde den bliver brugt på, har det vist sig svært at dokumentere den fulde effekt af kampagner afviklet på mobilen, og det faktum at der hidtil typisk har været udbudt mindre formater med lavere viewability-rates end vi kender fra desktop, har været bidragende til, at mobilen i mange tilfælde har været set som et inferiørt produkt, og nok også forklaringen på, at annoncørerne ikke har taget mobilen til sig i samme omfang som forbrugerne.

Det er netop disse problemstillinger TV 2 i 2018 forsøger at løse med en række nye produktlanceringer og dokumentationspakker.

Mobile Takeover

Takeover løsningen tager udgangspunkt i hvordan brugerne anvender TV 2s mobile platforme, og giver en naturlig integration med større synlighed og større effekt som annoncør. Produktet rapporterer således i gennemsnit 3 gang højere viewability og op til 5 gange højere CTR end traditionelle mobilformater, og løser således problematikken omkring generel lav viewability og mindre formater. Mobil Takeover udbydes på både mobil og tablet, og er tilgængeligt på både browser og apps. 

 MOBILE TAKEOVER

CPM/PRIS

Mobil, Run of site web/app

85 CPM

Tablet, Run of site web/app

115 CPM

Dagsejerskab, Mobil web

42.000 kr.

Dagsejerskab, Tablet web

25.000 kr.

Dagsejerskab, Mobil app

38.000 kr.

Dagsejerskab, Tablet app

12.000 kr.

 

Engagerende formater

Mobil-annoncering er på mange måder fortsat et umodent produkt, hvor vi endnu ikke til fulde har afdækket hvordan vi bedst muligt udnytter de unikke egenskaber en smartphone har. I 2018 gør TV 2 det nemmere at udnytte en række af disse funktioner, som fx acceleratoren, touchscreen eller den indbyggede GPS. Vi har udviklet en række formater som gør det muligt at benytte mobilens unikke funktionaliteter, uden at mediebudgettet skal gå op i produktion. Udnyttes disse til at bygge kreative, inspirerende og engagerende kommercielle budskaber, så viser cases at brugerne belønner det med mere interaktion og større awarenes med mere effekt til følge.

TV 2 tilbyder blandt andet disse 3 kreative løsninger, som alle sikrer højt engagement fra brugerne:

 • Accelerator
  Formatet kan bruges hvis der vil kommunikeres flere tilbud i samme banner, eller hvis man ønsker at vise forskellige billeder, fx. forskellige perspektiver eller produktvarianter af en bil.
 • Skrap
  Formatet kan anvendes hvis man ønsker at afsløre et budskab. Fx en ny bilmodel, hvor den gamle skrabes væk og det nye design kommer til syne. Formatet egner sig således rigtig fint til eks. sortiment udvidelser, prisnedsættelser ved udsalg eller Black Friday etc.
 • Panorama
  Teknikken er den samme som når TV 2 viser 360 graders videoer fra dansegulvet i ”Vild med dans.” Formatet kan fx. anvendes hvis man ønsker at vise en udsigt fra en rejsedestination eller et specifikt hotel, hvor brugeren så kan panorere rundt i udsigten. Eller hvis annoncøren eksempelvis ønsker en mere glidende overgang mellem kreativer end det vi i dag kender fra ”Cube Swipe” formatet.
KREATIVE MOBILLØSNINGER  CPM
Accelerator 50
Skrap 40
Panorama 50

 

Traditionel mobil

TV 2 tilbyder naturligvis fortsat traditionel mobilannoncering med samme høje standard som hidtil.

MOBIL/TABLET 

CPM/PRIS

Mobil, run of site web/app

30 CPM

Tablet, run of site web/app

35 CPM

Superview, tablet

50 CPM

Ejerskab, mobil site 320x120

25.000 kr.

 

Dokumentationspakke

For at imødekomme problematikken omkring dokumentation af mobilens fulde potentiale arbejder TV 2 kontinuerligt på løsninger der forsøger at måle effekten af mobilannoncering bedre end tilfældet er i dag. TV 2 tilbyder fra 2017 derfor conversion tracking på alle mobilkampagner. Uden beregning!

Conversion tracking betyder, at vi fremadrettet kan måle på hvor mange af dem der har klikket på en annonce, der efterfølgende konverterer på annoncørens hjemmeside. Dette op til 30 dage efter de har klikket på banneret.

Conversion tracking giver samtidig mulighed for at måle på hvor mange af dem der blot ser en annonce, men ikke klikker på banneret, der efterfølgende besøger annoncørens hjemmeside og/eller konverterer. Dette er ligeledes op til 30 dage efter eksponeringen.

Conversion tracking begrænser sig i første omgang til måling af eksponering og konvertering på samme device fra web til web eller app til app.

Cases har vist at effekten af mobil reelt er ca. 20 % højere, end når man blot kigger på de normale metrics.

TV 2 arbejder løbende på at udvide dokumentationsmulighederne på mobilannoncering, og vil løbende teste nye løsninger, der kan give et endnu mere nuanceret billede af effekten af mobil mediet.

 

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Underleveringer på addressable TV og digitale kampagner

TV 2 krediterer ikke underleveringer på addressable TV og digitale kampagner, hvis:

 • Underlevering er inden for 10% af samlet target/budget. Underleveringer opgøres altid ift. TV 2’s tal.
 • Materiale ikke er leveret inden for fristen på tre dage før kampagnestart
 • Materialet er leveret rettidigt, men der er fejl i materialet.
 • Kampagnen har været sat på pause undervejs.

Er et af ovenstående punkter opfyldt, tilbydes følgende muligheder.

 • Kampagne går online igen og leveres færdigt hurtigst muligt.
 • Underlevering overføres til en kommende kampagne. Traffic kan godkende, at visninger konverteres til et andet produkt, såfremt lagersituationen tillader det.
 • Visningerne lægges i banken og bruges på en fremtidig kampagne.

Ret til omgående ændringer forbeholdes – herunder forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgt lager.

Online specifikationer

Her findes information om bannerspecifikationer på tv2.dk, mobil og tablet. Du er også meget velkommen til at kontakte din konsulent, som vil hjælpe dig og sikre, at din online-annoncering bliver en succes. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet Generelt.

Specifikationer generelt

Specifikationerne beskrevet i dette dokument tager udgangspunkt i Danske Mediers standarder, der kan findes på adressen http://danskemedier.dk/digital/bannerstandarder/

De skal ses som guidelines og TV 2 kan derfor ikke garantere, at bannere lavet inden for Danske Mediers guidelines vil kunne afvikles på tv2.dk. Retningslinjerne skal således ikke ses som absolutte, og TV 2 kan til enhver tid afvise materiale eller kræve det ændret til at matche TV 2’s ‘look and feel’.

Nedenstående specifikationer beskriver de bannerformater, der sælges på TV 2s digitale platforme, herunder direkte salg og programmatic (RTB).

Størrelser og processorbrug: Bannere må ikke forøge CPU-forbrug med mere end 5 procentpoint. Dette er særligt et problem med flash-bannere. Der vurderes løbende om bannerne er for tunge i load-tid. Forsinker de load af siden markant, forbeholder vi os ret til at stoppe afvikling af kampagnen.

Da browseren Google Chrome fra september 2015 auto-blokerer for bannere lavet i Flash pga. ressourceforbrug, anbefaler TV 2 at benytte HTML5 til fremstilling af animeret annoncemateriale. Læs mere om blokeringen her. Bannere lavet i Flash (.swf) vil pr. 09.2016 ikke blive afvikles på TV 2’s digitale platforme.

3. parts bannertags TV 2 understøtter de fleste 3. parts tags som benyttes af mediebureauer og større direkte kunder. Er du i tvivl, så ret henvendelse til banner@tv2.dk Materiale/bannere sendes altid til: banner@tv2.dk

CSS Banneret må ikke positioneres med inline CSS; TV 2 positionerer banneret. Z-index må ikke sættes på banneret; det sørger TV 2 for.

JavaScripts og placering i DOM strukturen Banneret må ikke indeholde scripts, der interagerer med andre elementer på siden og dermed ødelægger TV 2 indhold. Det er vigtigt, at wmode sættes til transparent. Banneret skal indsættes relativt i DOM-strukturen, så det lægger sig i den DIV, hvor vi kalder banneret. Det vil sige, at det ikke må lægge sig eksempelvis direkte under <BODY> Expand skal expande og kollapse med mouse-over / mouse-out eller klik, og navigation på siden skal være mulig efterfølgende.

TV 2 benytter sig af Google DoubleClick for Publishers adserving system til at styre bannervisninger.

Til alle bannere skal leveres landing page link/URL. Afleveres HTML bannere skal der enten angives en tydelig clickTAG-funktion i materialet, eller en iframe parameter vi kan sende en click-redirect med i. Har du spørgsmål til dette, så ret henvendelse til banner@tv2.dk 

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 3 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.

Clicktracking / clicktags

Vælger du at kode dine bannere selv, kan du følge disse guidelines:

Clicktags – HTML Afleveres HTML bannere skal der enten angives en tydelig clickTAG-funktion i materialet, eller en iframe parameter vi kan sende en click-redirect med i. Angives dette ikke, kan vi ikke garantere, at vi kan tælle kliks på din kampagne. Har du spørgsmål til dette, så ret henvendelse til banner@tv2.dk

EKSEMPEL PÅ INDSÆTTELSE AF CLICKTAG I ET HTML-BANNER

Indsæt følgende script i <head> tagget af banneret:

<script type='text/javascript'>
var clickTag = '';
</script>

Scriptet angiver et tomt clickTag.

Find den funktion, der er bundet til brugerens click-event.

Ofte kan du finde den ved at søge efter “window.open”.

Skift nu URL’en i denne klik-funktion (window.open-funktionen) ud med en, der kalder clickTAG’et. Det gøres således:

window.open(“http://www.koldingstorcenter.dk”,”_blank“);

Udskiftes med: window.open(window.clickTag);

Dit banner vil nu kalde den URL, som mediet sender med, når banneret loades – og Google DFP vil kunne tælle klik på banneret. 

Læs evt. mere her: https://support.google.com/dfp_sb/answer/7046799#clicktagguideline

Polite load

 • Første load bliver ofte omtalt initial load, mens polite-load også kan omtales subsequent load.
 • Det anbefales, at man undlader at bruge custom fonte eller kun embedder de karakterer, der er anvendt i banneret. Bemærk: Hvis der kaldes et komplet font-bibliotek, når man hurtigt grænsen på 100 kB for et banner.

Video og audio

 • Streaming af lyd i bannere skal være brugeraktiveret ved mouse over og skal have ét sekunds forsinkelse ved start. Lyden skal stoppe ved mouse out. Benyttes klik i stedet skal der være en tydelig mute knap.
 • Mediet står for ikke for hosting af streaming med mindre andet eksplicit er aftalt på forhånd.
 • Streaming i bannere må max fylde 10 MB efter brugeren har foretaget en aktiv handling.
 • Indeholder banneret lyd skal der være en tydelig stop/mute-knap.

 Iframes

 • Bannere må ikke indeholde scripts, der interagerer med andre elementer på siden og risikerer at ødelægge eller på nogen måde ændre ved sidens indhold.
 • Annoncer må maksimalt loope 3 gange. Den maximale totale animationstid er 45 sekunder – uanset antallet af loops.
 • Animationer før brugerinteraktion (i form af klik eller mouse-over) skal skrives i CSS3 Transitions, Transforms eller Animation – eller med GSAP biblioteker hosted på Cloudflare CDN der kaldes som:

<script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/latest/TweenMax.min.js”>

</script>

 • Non-GSAP JavaScript animationer er ikke tilladt før brugerinteraktion i form af klik eller mouse-over.
 • Framerate i animationer i bannere begrænses til max 18 fs
 • Ingen processor-tunge animationer før brugerinteraktion i form af klik eller mouse-over.
 • Bannere må ikke indeholde vedvarende, hurtige ”stroboskopiske” animationer af grafik, tekst, farver eller baggrundselementer.

 SSL

Bemærk: iOS 9 medfører, at man ikke kan blande HTTP- og HTTPS-kald i annoncer. Desuden loader mange adservere nu udelukkende annoncer via HTTPS, og bannere der kalder indhold via HTTP-protokollen risikerer derfor at blive blokeret helt eller kun fremstå delvist.

 

Her findes information om bannerspecifikationer på tv2.dk, mobil og tablet. Du er også meget velkommen til at kontakte din konsulent, som vil hjælpe dig og sikre, at din online-annoncering bliver en succes. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet Generelt.

Specifikationer generelt

Specifikationerne beskrevet i dette dokument tager udgangspunkt i Danske Mediers standarder, der kan findes på adressen: https://danskemedier.dk/findsvar/rammeaftaler-vejledninger-ordninger/?faqid=24323 

De skal ses som guidelines og TV 2 kan derfor ikke garantere, at bannere lavet inden for Danske Mediers guidelines vil kunne afvikles på tv2.dk. Retningslinjerne skal således ikke ses som absolutte, og TV 2 kan til enhver tid afvise materiale eller kræve det ændret til at matche TV 2’s ‘look and feel’.

Nedenstående specifikationer beskriver de bannerformater, der sælges på TV 2s digitale platforme, herunder direkte salg og programmatic (RTB).

Størrelser og processorbrug: Bannere må ikke forøge CPU-forbrug med mere end 5 procentpoint. Dette er særligt et problem med flash-bannere. Der vurderes løbende om bannerne er for tunge i load-tid. Forsinker de load af siden markant, forbeholder vi os ret til at stoppe afvikling af kampagnen.

Da browseren Google Chrome fra september 2015 auto-blokerer for bannere lavet i Flash pga. ressourceforbrug, anbefaler TV 2 at benytte HTML5 til fremstilling af animeret annoncemateriale. Læs mere om blokeringen her. Bannere lavet i Flash (.swf) vil pr. 09.2016 ikke blive afvikles på TV 2’s digitale platforme.

3. parts bannertags TV 2 understøtter de fleste 3. parts tags som benyttes af mediebureauer og større direkte kunder. Er du i tvivl, så ret henvendelse til banner@tv2.dk Materiale/bannere sendes altid til: banner@tv2.dk

CSS Banneret må ikke positioneres med inline CSS; TV 2 positionerer banneret. Z-index må ikke sættes på banneret; det sørger TV 2 for.

JavaScripts og placering i DOM strukturen Banneret må ikke indeholde scripts, der interagerer med andre elementer på siden og dermed ødelægger TV 2 indhold. Det er vigtigt, at wmode sættes til transparent. Banneret skal indsættes relativt i DOM-strukturen, så det lægger sig i den DIV, hvor vi kalder banneret. Det vil sige, at det ikke må lægge sig eksempelvis direkte under <BODY> Expand skal expande og kollapse med mouse-over / mouse-out eller klik, og navigation på siden skal være mulig efterfølgende.

TV 2 benytter sig af Google DoubleClick for Publishers adserving system til at styre bannervisninger.

Til alle bannere skal leveres landing page link/URL. Afleveres HTML bannere skal der enten angives en tydelig clickTAG-funktion i materialet, eller en iframe parameter vi kan sende en click-redirect med i. Har du spørgsmål til dette, så ret henvendelse til banner@tv2.dk 

Per format må der maksimalt leveres 5 forskellige kreativer. Ønskes en kampagne med flere kreativer, kan du rette henvendelse til banner@tv2.dk for nærmere aftale herom.

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling. 

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.

Clicktracking

Vælger du at kode dine bannere selv, kan du følge disse guidelines:

Clicktags – HTML Afleveres HTML bannere skal der enten angives en tydelig clickTAG-funktion i materialet, eller en iframe parameter vi kan sende en click-redirect med i. Angives dette ikke, kan vi ikke garantere, at vi kan tælle kliks på din kampagne. Har du spørgsmål til dette, så ret henvendelse til banner@tv2.dk

EKSEMPEL PÅ INDSÆTTELSE AF CLICKTAG I ET HTML-BANNER

Indsæt følgende script i <head> tagget af banneret:

<script type='text/javascript'>
var clickTag = 'indsæt Click-URL her';
</script>

Scriptet angiver et tomt clickTag.

Find den funktion, der er bundet til brugerens click-event.

Ofte kan du finde den ved at søge efter “window.open”.

Skift nu URL’en i denne klik-funktion (window.open-funktionen) ud med en, der kalder clickTAG’et. Det gøres således:

window.open(“http://www.koldingstorcenter.dk”,”_blank“);

Udskiftes med: window.open(window.clickTag);

Dit banner vil nu kalde den URL, som mediet sender med, når banneret loades – og Google DFP vil kunne tælle klik på banneret. 

Læs evt. mere her: https://support.google.com/dfp_sb/answer/7046799#clicktagguideline

Vægt

Uanset format må banneret maksimalt hente 100 kB med følgende undtagelser:

 • Begrænsning gælder på det initiale load. Data hentet via polite load indgår ikke i opgørelsen af de 100 kB.
 • Ønskes tungere vægt end 100 KB, skal dette være lavet med polite-load (Max 1 MB). Dvs. det må først loades ved browser-eventet onload.
 • Load af biblioteker fra nedenstående ofte brugte CDN services tæller ikke med i grænsen på de 100 kB. Følgende biblioteker tillades:

 

 • CDN bibliotekerne skal hentes via HTTPS - også selv om websitet eller banneret kun er i HTTP.
 • Data der kaldes efter brugerinteraktion tæller ikke med i grænsen på de 100 kB.

 

Server kald

Custom fonte

 • Det anbefales, at man undlader at bruge custom fonte eller kun embedder de karakterer, der er anvendt i banneret. Bemærk: Hvis der kaldes et komplet font-bibliotek, når man hurtigt grænsen på 100 kB for et banner.

Video og audio

Iframes

Animationer og loops

 • Annoncer må maksimalt loope 3 gange. Den maximale totale animationstid er 45 sekunder – uanset antallet af loops.
 • Animationer før brugerinteraktion (i form af klik eller mouse-over) skal skrives i CSS3 Transitions, Transforms eller Animation – eller med GSAP biblioteker hosted på Cloudflare CDN der kaldes som:

<script src=”https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/latest/TweenMax.min.js”>

</script>

 • Non-GSAP JavaScript animationer er ikke tilladt før brugerinteraktion i form af klik eller mouse-over.
 • Framerate i animationer i bannere begrænses til max 18 fs
 • Ingen processor-tunge animationer før brugerinteraktion i form af klik eller mouse-over.
 • Bannere må ikke indeholde vedvarende, hurtige ”stroboskopiske” animationer af grafik, tekst, farver eller baggrundselementer.

 

Scrolling og mobilbannere

Mobilbannere må ikke blokere for vertikal scrolling, da det ofte medfører fejlklik og er til irritation for brugerne.

Brug aldrig touchstart som et alias for click i mobilbannere, da touchstart vil blive skudt afsted når brugeren scroller.

SSL

Bemærk: iOS 9 medfører, at man ikke kan blande HTTP- og HTTPS-kald i annoncer. Desuden loader mange adservere nu udelukkende annoncer via HTTPS, og bannere der kalder indhold via HTTP-protokollen risikerer derfor at blive blokeret helt eller kun fremstå delvist.

Hvilke apps har vi?

TV 2 Nyheder

Platforme: iOS + Android

Formater: 320×160, 320×320, 728x90

 

TV 2 Sportscenter – sportsnyheder og sportsresultater

Platforme: iOS + Android

Formater: 320×160, 320×320, 728x90

 

TVTid

Platforme: iOS + Android

Formater: 320×160, 320×320, 728x90

 

TV 2 Vejret

Platforme: iOS + Android

Formater: 320×160, 320×320, 728x90

 

TV 2 Mad – opskrifter til nem og hurtig aftensmad

Platforme: iOS + Android

Formater: 320×160, 320×320, 728x90

Her finder du en oversigt over TV 2's specifikke online produkter og information om de konkrete bannerspecifikationer. Du er også meget velkommen til at kontakte din konsulent, som vil hjælpe dig og sikre, at din online-annoncering bliver en succes. Se godtgørelser, betalingsbetingelser og generelle betingelser under menupunktet Generelt.

 

Dækning & Dominans / Ejerskab på tv2.dk

Afvikles på: Desktop

Ejerskaber på tv2.dk består af topbanner og to wallpapers, da flere sites er responsive.

Eksempel på Dækning & Dominans

Se demo her.

På brede skærme vil de midterste 1260px af wallpaperet ikke være synligt – Og på mindre skærme vil de midterste 1000px af wallpaperet ikke være synligt. Du skal derfor levere:

 1. Ét 930 x 180 topbanner
 2. To forskellige wallpapers à 2560 x 1440  

NB: Læsbart budskab skal placeres indenfor 140px på hver side af sitets indhold. Anvend disse Photoshop templates for at placere læsbart budskab korrekt!

Hvis du benytter templaten fra linket ovenfor minimerer du chancerne for at lave fejl – og dermed dine omkostninger til materialeproduktion!

NB:Centrering af materiale tolkes forskelligt af browsere. Hvis bredden af et browservindue er et ulige antal pixels (eks. 1447px), vil en centrering resultere i at materialet vises én pixel til højre eller venstre, og derved give et lille glimt af cut out. For at undgå dette anbefaler vi at cut-out laves en 10px mindre end angivet i nedenstående tabel (eks. 990px / 1250px).

 

Ejerskab med wallpaper Bredde (px) Højde (px) HTML5 (kb) GIF/JPG (kb) FPS (max.) Animation (sek.) NB!
TV2 (take over) Top 930x180 930 180 100 100 20 30 Lyd: bruger-aktiveret ved click/mouse-over, max 45 sek.
TV2 (take over) Wallpaper Narrow 2560x1440 2560 1440 N/A 200 N/A N/A Midterste 1000px er ikke synligt

Læsbare budskaber anbefales at have en max højde på 780px fra top og max bredde på 140px fra indholdsfelt
TV2 (take over) Wallpaper Wide 2560x1440 2560 1440 N/A 200 N/A N/A Midterste 1260px er ikke synligt

Læsbare budskaber anbefales at have en max højde på 780px fra top og max bredde på 140px fra indholdsfelt

 

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling. 

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.

 

 

 

Brandingbanner 930×600

Afvikles på: Desktop og tablet
Brandingbanneret findes på forsiden af tv2.dk og de fleste sektionsforsider samt artikelsider.

Se demo her.

Kilobyte-størrelsen (KB) på dette banner er max. 100 kb ved initial load og 1 mb ved polite load.

Må det:

 • Loope: Ja, dog max 3 gange
 • Streaming (fx div. film): Ja
 • Expande: Nej

 

Eksempel på Brandingbanner

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling. 

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.

 

Run of site (ROS)

Indeholder standardformaterne:

 • Megaboard (930x180 - afvikles på desktop og tablet) 
 • Mediuem Rectangle (300x250 - afvikles på desktop og tablet)
 • Wide Scyscraper (160x600 - afvikles på desktop)

Se demo her.

Megaboard - 930x180

930 x 180 banneret er hovedsagligt placeret i toppen af TV 2-sektionerne.

Kilobyte-størrelsen (KB) på dette banner er max. 100 kb ved initial load og 1 mb ved polite load.

Må det:

 • Loope: Ja, dog max 3 gange
 • Streaming (fx div. film): Ja
 • Expande: Nej (se info om expandable banner under "Kreative Formater")

 

 

Eksempel på Megaboard 

Medium Rectangle - 300x250

300 x 250 banneret vises flere steder på hver sektion.

Kilobyte-størrelsen (KB) på dette banner er max. 100 kb ved initial load og 1 mb ved polite load.

Må det:

 • Loope: Ja, dog max 3 gange
 • Streaming (fx div. film): Ja
 • Expande: Nej

 

Eksempel på Medium Rectangle

 

Wide skyscraper - 160×600

160 x 600 sticky-banneret er placeret i venstre side af de største TV 2 -sektioner. Banneret følger brugeren når der scrolles ned på siden. Bannere vises naturligvis ikke når der er wallpaper-ejerskaber på siden.

Kilobyte-størrelsen (KB) på dette banner er max. 100 kb ved initial load og 1 mb ved polite load.

Må det:

 • Loope: Ja, dog max 3 gange
 • Streaming (fx div. film): Ja
 • Expande: Nej

Eksempel på Skyskraber

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling. 

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.

Mobil Run of Site


Bannerspecifikationer:

 • Formater: 320×160, 320×320 og 300x250
 • Vægt: Max 100 kb
 • Filtyper: Gif, jpeg, png, html

Se demo her.

Vigtigt om click-funktioner:

 • På mobile web (tv2.dk) initialiseres clicks enten med et <a href=””> tag eller en window.open funktion.
 • I apps kaldes clicks enten med <a href=””> eller med mraid.open.
 • Det er VIGTIGT at der ikke benyttes window.open i bannere, der skal afvikle i apps, da dette vil resultere i at landingssiden vil åbne inde i bannerplaceringen.
 • Hvis du vil være sikker på at gøre det rigtigt, så brug Adform’s Creative Toolkit. Se mere her:
 • http://creative.adform.com/support/documentation/build-mobile-mraid-banners/general-specifications/
 • For mere viden om mraid-standarden, se her:
 • http://www.iab.net/MRAID
 • http://webtester.mraid.org/

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling. 

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.

Online video

Afvikles på: Desktop, tablet og mobil

Se pre-roll demo her.

Se short demo her.

For pre-rolls gælder følgende retningslinjer:

 • Frame-raten må ikke overstige 25 fps (max stream på 700 kbps).
 • Videoens størrelse må ikke overstige 5 MB.
 • Længde: Spot på mere end 30 sekunder afvikles udelukkende på dekstop, hvorfor TV 2 anbefaler maksimal varighed 30 sekunder - ved ønske om afvikling af længere spot, kontakt venligst banner@tv2.dk
 • Lyd: Følg disse guidelines. Se her for yderligere information.
  Description  Value     Notes             
  Program Loudness (IL) 0 LU (-23 LUFS)
  +/- 0,5 LU
  Measured over the entire program length
  Accepted tolerance
  Maximum True Peak (Max TP)       -3d Measured at 4 times over sampling
  Maximum Short-term Loudness  +5 LU (-18 LUFS)        
 • Klik: Håndteres af vores afspiller.  Der leveres en URL (evt. med clicktracker) samt (hvis ønsket) en visningstæller.
 • Online video til tv2.dks webplayer, der fremviser i 16:9 formatet, bør leveres i størrelsen: 640 x 360
 • Fil‐format: filer skal leveres som MP4/H.264 (FastStartenabled)
 • TV 2 understøtter VAST 3.0 og VPAID standarderne, og er vi certificeret af de fleste adservere. Kontakt banner@tv2.dk, hvis du er i tvivl om en funktionalitet.
 • VAST og VPAID – annoncer kan afleveres som 3. parts tags.
 • Hvis video laveres som VAST og varigheden er over 15 sekunder, skal kunden lave en skip-knap, der lader brugeren skippe videoen efter 15 sekunder.
 • TV 2’s video player understøtter pr. 1.2.2016 ikke Flash.

OBS: TV 2 anbefaler at læsbare budskaber ikke placeres  i nederste højre hjørne pga. skipknap.

Eksempel på Online video

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling. 

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.

Takeover

Afvikles på: Mobil, tablet og desktop

 

Mobil takeover

Se demo her.

Bannerspecifikationer:

 • Wallpaper size: 736x736px
 • File types: jpeg, png
 • Weight: max 200 kb
 • Main message position: centered top
 • Main message size (w x h): 320 x 500px
 • Main message size on page load (w x H): 320 x 160px (margin-top: 112px)

Download psd-template her.

  

Tablet takeover

Se demo her.

Bannerspecifikationer:

 • Wallpaper size: 1024x1024px
 • File types: jpeg, png
 • Weight: max 200 kb
 • Main message position: centered top
 • Main message size (w x h): 580 x 650px
 • Main message size on page load (w x h): 580 x 180px (margin-top: 138px)

Download psd-template her.

 

Desktop takeover

Se demo her.

Bannerspecifikationer:

 • Wallpaper size: 2560x1440px
 • File types: jpeg, png
 • Weight: max 350 kb
 • Main message position: centered top
 • Main message size (w x h): 1000 x 750px
 • Main message size on page load (w x h): 1000 x 180px (margin-top: 138px)

Download psd-template her.

   

 

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling. 

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.

Mobil-Ejerskaber

 • 320×160
 • Filtyper: Gif, jpeg, png, HTML
 • Max 100 kb

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling. 

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.

Tabletbanner - Apps

Specifikationer:

 • Formater: 728×90
 • Max 100b (Gif, jpeg, png, Rich Media (MRAID)
 • Afvikles i alle vores apps

 Info:

 • Placeret på artikelsider

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling. 

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.


 

Native Display

Afvikles: Desktop og Mobil (app) - Format: 300x250, 320x320

Specifikationer:

 • Logo: 40 x max 110 pixels (h x b)

 • Annoncør: Max 25 tegn

 • Overskrift: Max 90 tegn

 • Billedstørrelse: 300 x 157 pixels (h x b)

 • Brødtekst: Max 90 tegn

 • Call to action: Max 15 tegn

Eksempel på Native Display

Digitale kampagner skal bookes minimum 5 arbejdsdage før kampagnestart for at sikre rettidig afvikling. 

Bannere/3.part tags skal leveres i god tid -> minimum 2 arbejdsdage før kampagnestart. Er banneret ikke leveret til tiden kan tv2.dk ikke garantere, at det virker til kampagnestart.

Feature


Afvikles på: Mobil, tablet og desktop

Bannerspecifikationer:
Desktop / tablet: 

Addressable TV

Addressable TV-produktet skal følge samme krav, som gælder for traditionel tv-annoncering. 
Klik her for oversigt over de tekniske specifikationer til produktet. 

Upload-processen skal foregå gennem flex.tv2media.dk. Dette er samme system, som anvendes til at uploade tv-reklamer og varetages ofte af reklamebureauet.
Du kan finde en guide til uploadprocessen her.

Se demo her. 

Har du problemer med login til Flex? Kontakt venligst redigeringen@tv2.dk.

Har du yderligere spørgsmål til produktet? Kontakt venligst banner@tv2.dk.

 

 

Expand bannere

 • Som billedfiler (et 320×160 og fuldskærm – opløsning afhænger af hvilke devices i vil ramme). TV 2 varetager expand-funktionen.
 • Som HTML, der benytter javaScript (mobile web)
 • Som HTML, der benytter javaScript og mraid (apps)

Info:

 • Banneret expander til fuldskærmsvisning ved klik på 320×160 banneret
 • Der kan leveres op til 5 billeder til fullscreen-visningen. Der vil kunne swipes mellem disse når banneret er expandet.
 • I apps anvendes MRAID standarden til expand funktionaliteten. Se mere her: http://www.iab.net/guidelines/508676/mobile_guidance/mraid

Cube swipe bannere

 • 2-5 jpg eller png-filer
 • 320×160 eller 320×320 (alle billeder skal have samme størrelse)
 • Filtyper: Gif, jpeg, png, HTML
 • Total vægt max 100 kb
 • NB! bannere ikke må blokere for vertikal scrolling

Info:

 • Kan swipe automatisk, manuelt eller kombineret. Der kan animeres både vertikalt og horisontalt, og med flere forskellige visuelle effekter. Kontakt banner@tv2.dk hvis du har spørgsmål – det meste kan lade sig gøre.

TV 2 BRANDED CONTENT

Vil du brandes gennem relevant kvalitetsindhold?

På TV 2 forstår vi vigtigheden af at udbrede vores brands på tværs af platforme for dermed at skabe merværdi og fortsat udbygge relationen til vores brugere. Dette giver samtidig nye og forbedrede muligheder for kommercielle partneres integration i TV 2s universer. Med udgangspunkt i værdier, historier og image tilbyder TV 2 Branded Content indholdssamarbejder i form af kreative løsninger på tværs af TV 2s platforme.

I den nye medieverden forbruger vi TV på flere platforme – gerne samtidig – og et programs budskaber, elementer og værdier kan udfolde sig på tværs af brands, tid og medier. Det betyder også, at vi forbrugere gerne vil engageres med relevant og målrettet indhold, som har noget på hjerte og som taler til netop vores interesser.

TV 2 Branded Content tilbyder følgende produkter:

- AFP (Advertiser Funded Programming)
- Sponsoreret Indhold
- Shorts

Hvor et klassisk sponsorat og en traditionel TV og/eller bannerkampagne giver en partner mulighed for brandeksponering, kan et content-samarbejde munde ud i kreative løsninger, som enten giver mulighed for at engagere og aktivere et kendt tv-format på egne platforme i et AFP-samarbejde eller via partnerindhold at folde egne agendaer og temaer ud i TV 2s digitale universer via Sponsoreret Indhold. En tredje løsning kan være et Shorts-samarbejde, som giver mulighed for produktion af korte digitale formater i tv-kvalitet, men med alternative fortælleformer, som vil optræde i vores TV 2 PLAY-univers. Forudsætningen for alle tre løsninger er et match i relevans, værdier og målgruppe, samt en klar definition af den fælles mission og gode historie.

Med andre ord tager TV 2 Branded Content udgangspunkt i værdier, historier og image snarere end produkter, logoer og brands.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål til TV 2 Branded Content, eller er du interesseret i at høre, hvordan du kommer i gang med AFP, Sponsoreret Indhold eller Shorts er du meget velkommen til at kontakte os.

AFP & Shorts

Tobias Hoff, Teamleder AFP & Shorts, TV 2 Branded Content
Tlf. 30173156 / toho@tv2.dk

Amalie W. K. Grevsen, Projektleder Shorts
Tlf. 20 24 38 21 / mamg@tv2.dk

Line Smidstrup, Projektleder AFP
Tlf. 30 10 03 58 / lsmi@tv2.dk

Holger Søndergård Wolf, Projektleder AFP
Tlf. +45 20 24 37 34 / howo@tv2.dk

Sponsoreret Indhold

Rikke Lundberg, Teamleder Sponsoreret Indhold, TV 2 Branded Content
Tlf. 30 10 03 01 / rblu@tv2.dk

Ida Skamby Madsen, Projektleder Sponsoreret Indhold
Tlf. 30 10 00 14 / iska@tv2.dk

 

Vil du brandes gennem relevant kvalitetsindhold?

 

På TV 2 forstår vi vigtigheden af at udbrede vores brands på tværs af platforme for dermed at skabe merværdi og fortsat udbygge relationen til vores brugere. Dette giver samtidig nye og forbedrede muligheder for kommercielle partneres integration i TV 2s universer. Med udgangspunkt i værdier, historier og image tilbyder TV 2 Branded Content indholdssamarbejder i form af kreative løsninger på tværs af TV 2s platforme.

I den nye medieverden forbruger vi TV på flere platforme – gerne samtidig – og et programs budskaber, elementer og værdier kan udfolde sig på tværs af brands, tid og medier. Det betyder også, at vi forbrugere gerne vil engageres med relevant og målrettet indhold, som har noget på hjerte og som taler til netop vores interesser.

TV 2 Branded content tilbyder følgende produkter:

- AFP (Advertiser Funded Programming)

- Sponsoreret Indhold

- Shorts

 

AFP-samarbejde på TV

I et AFP-samarbejde (Advertiser Funded Programming) får du som partner en dybere forbindelse til et programformat og kan således blive medafsender af programmets budskaber og værdier. Der er hverken tale om redaktionel medbestemmelse eller logo- og produktplaceringer, men derimod indsigt og associationsret, som giver en eksklusiv mulighed for at udfolde programmet og dets temaer og budskaber på egne platforme med en strategisk sammensat pakke af eksempelvis klip, ekstramateriale, licensrettigheder, grafik, konkurrencer etc.

Ved et AFP-partnerskab yder I finansiel støtte til en given programproduktion, og på den måde rammer I jeres målgruppe ved at aktivere og engagere dem med programmets indhold og budskaber. 

Sponsoreret indhold

Tv2.dk er indgangen ind til TV 2s samlede univers, hvor ambitionen at skabe oplevelser og engagere læseren med vedkommende og involverende indhold.

Gennem et samarbejde omkring sponsoreret indhold på tv2.dk vil jeres virksomhed få en unik mulighed for at kommunikere til de mere end 1.000.000 daglige unikke brugere af tv2.dk, hvor det rigtige match skaber fundamentet for solidt indhold af høj kvalitet. Indholdet produceres uafhængigt af TV 2 Branded Content og kan indeholde artikler, videoer, infographics mm., der alle tager afsæt i en fælles agenda.

Ved at præsentere historier sammen med TV 2, vil I dermed få mulighed for at sætte fokus på en fælles agenda og derigennem øge kendskabet til jeres brand og værdier blandt tv2.dks brugere. Herudover får I eksklusiv rettighed til at bruge indholdet på egne platforme, samt option på tilkøb af kampagneplaceringer på desktop og mobil på de aktuelle indholdssider.

Det er TV 2 alene, der beslutter, hvordan vi dækker et givent emne, og i sidste ende skal alt sponsoreret indhold godkendes af TV 2s chefredaktør for digitalt indhold.

 

Retningslinjer

Hvem laver vores indhold? Alt indhold laves i afdelingen TV 2 Branded Content.

Laver vi produktomtale? Vi laver ikke produktomtale - eller noget, der ligner. Vi laver kun journalistik, som vi synes er interessant, og som flugter med vores eksisterende redaktionelle linje.

Hvor bor indholdet? Indholdet placeres på det relevante indholdssite (Livsstil, Underholdning, Sport, Vejret) med en forsideplacering ved publicering. Al sponsoreret indhold indgår i det øvrige organiske redaktionelle flow på tv2.dk, hvorfor faste placeringer ikke kan garanteres.

Hvem kan bruge vores indhold? Vores samarbejdspartnere kan bruge vores indhold på deres egne digitale platforme i en nærmere bestemt tidsperiode.

Bringer vi virksomheden logo? Ja, partneren står som medafsender på alt indhold med navn, logo og klikbart link til partnerens hjemmeside eller anden ønsket digital platform.

Hvem kan foreslå indhold? Både TV 2 og kommercielle partnere kan foreslå indholdsemner. Samtlige forslag vurderes og godkendes af TV 2s digitale redaktører for at sikre relevans, høj kvalitet og en forsat kontinuitet i den øvrige indholdsstrategi for tv2.dk.

Hvem bestemmer, hvad vi vil lave, og hvad vi siger nej til? Det er TV 2's egne redaktører, der afgør, om vi går videre med emnet, og hvordan vi forløser det.

 

Shorts

Shorts er kortere digitale formater med alternative fortælleformer på 5-15 minutter i tv-kvalitet, som udkommer på TV 2 PLAY og har en stærk forankring på sociale medier. Formatet er bl.a. udsprunget fra YouTube og er en velegnet hybrid, der både har indholdsmæssige og kommercielle fordele og som særligt appellerer til den unge målgruppe. TV 2 har allerede erfaringer med shorts-fortælleformen inden for de fire genreområder: Comedy Shorts, Dokumentar Shorts, Fiktion Shorts og ZULU Shorts.

Hvor alle de ovennævnte produktioner er finansieret alene af TV 2s programbudget er Advertiser Funded Programming-shorts finansieret af kommercielle samarbejdspartnere. Det er en udvidelse af det arbejde, der allerede bliver gjort i TV 2 Branded Content, der her får en ny måde at udkomme på gennem TV 2 PLAY. AFP shorts kan både være samarbejder omkring eksisterende programbrands/universer eller helt nye og unikke produktioner, der alene får et liv på TV 2 PLAY og eventuelt på partnerens platforme. Men som alt godt indhold starter det med den gode idé, hvorpå der tilknyttes en partner, der typisk deler et værdifællesskab med TV 2, ZULU osv. Et eksempel er Fodboldhistorier på TV 2 PLAY, der blev finansieret af Steff Houlberg.

TV 2 PLAY har 350.000 abonnenter, hvilket er 700.000 brugere, hvor 39 % er under 30 år.  

TV 2 har 100 % redaktionel frihed, og produktomtale og -fokus er ikke muligt.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til TV 2 Branded Content, eller er du interesseret i at høre, hvordan du kommer i gang med AFP, Sponsoreret Indhold eller Shorts er du meget velkommen til at kontakte os.

TV 2 Branded Content

Jacob Fischer-Nielsen, Head of Branded Content, TV 2 Branded Content
Tlf. 30173125 / jacf@tv2.dk

Pernille Wittrup Schmidt, Business Development Manager, TV 2 Branded Content
Tlf. 30173056 / pews@tv2.dk

AFP & Shorts

Tobias Hoff, Business Manager AFP & Shorts, TV 2 Branded Content
Tlf. 30173156 / toho@tv2.dk

Amalie W. K. Grevsen, Projektleder Shorts
Tlf. 20 24 38 21 / mamg@tv2.dk

Line Smidstrup, Projektleder AFP
Tlf. 30 10 03 58 / lsmi@tv2.dk

Holger Søndergård Wolf, Projektleder AFP
Tlf. +45 20 24 37 34 / howo@tv2.dk

Sponsoreret Indhold

Rikke Lundberg, Business Manager Sponsoreret Indhold, TV 2 Branded Content
Tlf. 30 10 03 01 / rblu@tv2.dk

Ida Skamby Madsen, Projektleder Sponsoreret Indhold
Tlf. 30 10 00 14 / iska@tv2.dk

 

Generelle betingelser

Godtgørelser og provision

Godtgørelser og provision, pkt. 1.1-1.5, beregnes af kampagnens pris efter fradrag af ordrerelaterede rabatter og annoncørrabatter og fratrækkes ved fakturering af kampagnen.

Sikkerhedsgodtgørelse

Der kan opnås 1 % i sikkerhedsgodtgørelse på alle reklamekampagner på TV 2s kanaler. Sikkerhedsgodtgørelsen gives til ordregivere, som stiller sikkerhed for betaling i form af deltagelse i Kreativitet & Kommunikations ”Garantiordning for udvalgte danske medier”, anfordringsgaranti, spærret konto eller rettidig betaling før visningsuge. Forudbetalende kunder får efter rettidig betaling godtgørelsen på separat kreditnota.

Online- og kampagnehåndteringsgodtgørelse

Der kan opnås 0,5 % i online- og kampagnehåndteringsgodtgørelse på tv-kampagner. Godtgørelsen gives til reklame- og mediebureauer, som anvender TV 2 MediaLink.

Bureauprovision

Der kan opnås 5 % i bureauprovision på alle regionale tv-kampagner. Provisionen gives til reklame- og mediebureauer. Regionale kampagner til national pris er underlagt de nationale regler for udbetaling af godtgørelser.

Informationsgodtgørelse

Der kan opnås 2 % i informationsgodtgørelse på alle digitale reklamekampagner hos TV 2, dog undtaget tv produkter. Godtgørelsen gives til reklame- og mediebureauer.

Teknisk godtgørelse

Der kan opnås 4 % i teknisk godtgørelse på alle digitale reklamekampagner hos TV 2, dog undtaget tv produkter. Godtgørelsen gives til reklame- og mediebureauer, som lever op til TV 2 DANMARK A/S’ tekniske krav.

Betalingsbetingelser

Forudbetalende kunder

Det samlede beløb faktureres inden kampagnens start med en betalingsbetingelse på 8 dage før første visningsdag.

Forudbetalende ordregivere skal være opmærksomme på, at forudbetaling skal være TV 2 DANMARK A/S i hænde rettidigt før første visningsuge. 

Kontinuerlig sikkerhed

Alle ordregivere, som stiller kontinuerlig sikkerhed, faktureres tirsdag efter hver bookingmåned og har betalingsfrist fakturadato + 30 dage.

Der kan stilles kontinuerlig sikkerhed via:

 • Deltagelse i Kreativitet & Kommunikations ”Garantiordning for udvalgte danske medier”
 • Anfordringsgaranti
 • Spærret konto

Sikkerhedsstillelsen beregnes på baggrund af de to største sammenhængende måneders omsætning (inden for det sidste år), dog min. 200.000 kr. 

Rabat ved tidlig betaling

Ordregivere, som har stillet kontinuerlig sikkerhed har mulighed for at indgå en aftale med TV 2 DANMARK A/S’ Økonomiafdeling om rabat ved tidlig betaling.

Overdragelse af tv-reklametid

Tv-reklametiden kan ikke overdrages. 

Ansvar for reklamens indhold

Ansvaret for, at en reklame ikke er retsstridig, herunder stridende mod tredjemands rettigheder, påhviler annoncør/ordregiver. Dette gælder uanset TV 2 DANMARK A/S’ accept af reklamen til offentliggørelse. Annoncør/ordregiver indestår for, at reklamen er lovlig, at nødvendige tilladelser er indhentet samt, at alle rettigheder i forbindelse med den aftalte udnyttelse af reklamen er endeligt clearet. Annoncør/ordregiver skal holde TV 2 DANMARK A/S og enhver anden, der medvirker til offentliggørelsen af reklamen, skadesløs for ethvert tab, som disse måtte lide som følge af en retsstridig reklame. TV 2 DANMARK A/S har pligt til på ethvert tidspunkt at afvise reklamer, som TV 2 DANMARK A/S finder stridende mod gældende lov. TV 2 DANMARK A/S har i øvrigt ret til at afvise reklamer, som TV 2 DANMARK A/S finder uegnede til offentliggørelse. 

Klager over manglende offentliggørelse m.v.

I tilfælde af manglende offentliggørelse, offentliggørelse af forkert reklame, ufuldstændig offentliggørelse eller andre væsentlige mangler, der skyldes TV 2 DANMARK A/S, er ordregiver berettiget til tilbagebetaling af det beløb, der er indbetalt for den pågældende offentliggørelse. Hvis der forekommer billed- eller lydudfald i dele af udsendelsesområdet, tilbagebetales en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb. Udfald i mindre end 10 pct. af udsendelsesområdet medfører ikke ret til tilbagebetaling. Ordregiver kan ikke gøre andre krav gældende over for TV 2 DANMARK A/S. Reklamation skal ske skriftligt senest fem dage efter offentliggørelsesdatoen. Reklamation over en reklame, der er planlagt til genindrykning/genudsendelse inden udløbet af femdagsfristen, skal dog ske omgående. 

Standsning af reklamer

TV 2 DANMARK A/S er berettiget til at afvise, begrænse eller standse offentliggørelsen af en reklame, fx i tilfælde af:

 1. Indgriben fra offentlig myndighed eller berettigede indvendinger mod fortsættelse af markedsføringen.
 2. At reklamen ikke modtages rettidigt, eller at den ikke overholder de tekniske specifikationer.
 3. At ordregiver ikke betaler til tiden. Standses kampagnen pga. manglede betaling sker det til fuld pris.

Afvisning, begrænsning eller standsning af en reklame frigør ikke annoncør/ordregiver for forpligtelsen til at betale. TV 2 DANMARK A/S er ikke ansvarlig for tab, som annoncør/ordregiver, måtte lide som følge af afvisning, begrænsning eller standsning af reklamen. 

Afvisning af konkurrenters reklamer

TV 2 DANMARK A/S afviser konkurrenters reklamer, som vurderes at kunne have en betydelig negativ virkning for TV 2 DANMARK A/S i form af tab af brugere, og/eller tab af omsætning. Beslutning om afvisning vil bero på en konkret vurdering af:

 • Væsentligheden af konkurrenceforholdet
 • Den konkrete reklames udformning og indhold

Tilgængeliggørelse af tv-reklamer

TV 2 DANMARK A/S har efter første udsendelse af en tv-reklame ret til at gøre den tilgængelig for tredjemand. 

Generel ansvarsbegrænsning

TV 2 DANMARK A/S’ ansvar over for ordregiver kan aldrig overstige prisen for offentliggørelsen af reklamen.

Værneting

Enhver tvist mellem ordregiver og TV 2 DANMARK A/S, i anledning af parternes aftale, afgøres ved Københavns Byret.

Gratis juridisk rådgivning

TV 2 DANMARK A/S har pligt til at påse, at alle reklamer, der vises på TV 2s kanaler, overholder den gældende lovgivning. For at undgå at komme i en situation, hvor en reklame må afvises, tilbyder TV 2 DANMARK A/S at vurdere lovligheden af reklamen allerede på udkastniveau. Ansvaret for reklamens lovlighed påhviler dog annoncør/ordregiver uanset TV 2 DANMARK A/S’ vurdering. Kontakt venligst TV 2 Jura på tlf. 39 75 75 75 for nærmere information.
Ret til omgående ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

TV 2s krav til leverandører og samarbejdspartneres samfundsansvar

TV 2 er bevidst om sit ansvar for samfundet og bevidst om vigtigheden af at sikre, at TV 2s aktiviteter foregår på en måde, der lever op til samfundets forventninger til en af Danmarks førende mediekoncerner.

TV 2 tillsutter sig principperne om virksomhedens sociale ansvar, og TV 2 forfølger en række initiativer og målsætninger, der understøtter virksomhedens samfundsansvar og miljøhensyn.

TV 2s indkøbspolitik indeholder de forventninger, TV 2 stiller til sine leverandører og samarbejdspartnere.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere overholder alle gældende love og forskrifter samt respekterer menneskerettighedskonventioner.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere afstår fra at diskriminere ved ansættelse af medarbejdere i forhold til løn og andre arbejdsvilkår, på grund af race, religion, nationalitet, etnisk oprindelse, seksuel orientering, køn, politiske holdninger, alder eller handicap.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere respekterer medarbejdernes frie valg til foreningsdannelse og ret til at organisere sig.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere efterlever gældende regler og forskrifter om arbejdsmiljø, og at de prioriterer, at medarbejderne har et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere overholder gældende love og forskrifter på miljøområdet, og at leverandørerne og samarbejdspartnerne har fokus på deres energiforbrug og miljøbelastning.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere respekterer national lovgivning såvel som Europarådets korruptionskonvention og OECD’s konvention om bekæmpelse af bestikkelse af tjenestemænd.

TV 2s leverandører og samarbejdspartnere orienteres om indholdet af TV 2s indkøbspolitik med pålæg om at reagere, hvis de ikke kan tilslutte sig principperne heri, eller de ikke efterlever principperne.

TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere formidler indholdet af TV 2s indkøbspolitik til sine medarbejdere, ligesom TV 2 forventer, at TV 2s leverandører og samarbejdspartnere prioriterer principperne i forhold til deres leverandører og samarbejdspartnere.

Måtte en leverandør eller samarbejdspartner meddele TV 2, at principperne ikke fuldt ud følges, eller måtte TV 2 i øvrigt komme i besiddelse af oplysninger om, at det forholder sig således, indleder TV 2 dialog med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner med henblik på at afdække, hvad der forhindrer princippernes efterlevelse. Såfremt den manglende efterlevelse af principperne af TV 2 anses som grov, eller leverandøren eller samarbejdspartneren udviser manglende interesse i at arbejde henimod en efterlevelse, forbeholder TV 2 sig at søge en afslutning på det pågældende forretningsforhold. 

TV 2s øvrige krav til indkøb

Beslutningskompetence

Erhvervelse af programmer, immaterielle rettigheder og rettigheder til sportsbegivenheder sker med udgangspunkt i programstrategien, udmøntet i programplanerne. Større og mere principielle indholdskøb drøftes i direktionen og følger i øvrigt proceduren beskrevet i autorisations- og attestationspolitikken, beskrevet i TV 2s interne kontrol- og risikostyringssystemer.

Som et led i beslutningen om køb af større programpakker eller rettigheder til økonomisk tunge og/eller omfangsrige sportsbegivenheder overvejes, om indholdet skal erhverves i samarbejde med andre. Dette er særligt relevant, hvor rettighederne udbydes for et geografisk område, der rækker ud over Danmark.

Indkøb af teknik og tekniske anlæg sker inden for rammerne af TV 2 Tekniks budget og anlægsinvesteringsbudgettet. Inden igangsættelse af en anlægsinvestering skal den indstilles med business case til godkendelse i investeringsgruppen. Indkøb af teknik og teknikanlæg følger i øvrigt proceduren beskrevet under ”anlægsinvesteringer” og autorisations- og attestationspolitikken, beskrevet i TV 2s interne kontrol- og risikostyringssystemer. 

Konkurrenceudsættelse

TV 2 skal som offentligt ejet virksomhed følge EU’s udbudsregler og reglerne i tilbudsloven om offentliggørelse af indkøb i det omfang, indkøbene overstiger tærskelværdierne og i øvrigt ikke er undtaget regelsættene.

TV 2 foretager annoncering af EU-udbud i EU-Tidende. Annoncering af udbud i henhold til tilbudsloven sker på udbud.dk.

TV 2s aftaler om indkøb, udvikling, produktion og samproduktion af programmateriale, der er beregnet til udsendelse, er undtaget reglerne om offentligt udbud.

TV 2 vælger imidlertid fra tid til anden at konkurrenceudsætte indholdsproduktionen via udbud, enten som udbud efter programideer (pitching), eller ved at større indkøb af programindhold, fx morgen-tv eller familiejulekalender, sendes i udbud hos en afgrænset gruppe programproducenter. 

Budget- og regnskabsaflæggelse

For nyproducerede programmer skal programproducenterne, som udgangspunkt, udarbejde detaljeret budget over produktionsomkostningerne. Budgettet gennemgås kritisk inden godkendelse. Besparelser på eksterne budgetposter kan ikke medgå til dækning af overskridelser på interne budgetposter, uden aftale med TV 2, medmindre der er tale om mindre afvigelser. Overskridelser på det samlede produktionsbudget er producenternes risiko, forudsat der ikke er tale om nye ønsker fra TV 2, der ikke har været indeholdt i budgettet. Besparelser på det samlede produktionsbudget deles som udgangspunkt ligeligt mellem programproducenten og TV 2. Der skal senest 3 måneder efter levering af udsendelsesklart materiale afleveres revisorgodkendt regnskab for produktionen. For efterfølgende sæsoner kan dette erstattes af et internt regnskab, hvis TV 2 finder det tilstrækkeligt. 

Rettighedserhvervelse

For hvert enkelt rettigheds- og programkøb sørger TV 2 for at erhverve flest mulige rettigheder, dels i relation til TV 2s udnyttelse på egne platforme, dels i form af økonomiske rettigheder, når rettighederne udnyttes af andre. 

TV 2s egen udnyttelse:

For entrepriseproduktioner, hvor TV 2 helt eller overvejende afholder produktionsomkostningerne, er udgangspunktet, at TV 2 erhverver eksklusive rettigheder til at udsende en dansksproget version af produktionen i tv og at gøre denne tilgængelig on demand uden tidsmæssige begrænsninger. TV 2 kræver som udgangspunkt, at de medvirkendes rettigheder skal være frikøbt til udnyttelse på TV 2s platforme, med undtagelse af vederlag til Koda og Gramex. TV 2 accepterer dog, at der tilkommer skuespillere, sangere, musikere, dramatikere og instruktører genudsendelsesbetaling og betaling ved udnyttelse på TV 2 PLAY, at fiktionsproducenterne modtager royalty, når produktionerne udnyttes på TV2 PLAY, ud over catch up-perioderne, og at formatrettighedsindehavere og rettighedshavere til arkivklip, ikke er frikøbt.

For danske og udenlandske licenskøb, samt for retten til udsendelser fra sportsbegivenheder, vil TV 2s rettighedserhvervelse typisk være tidsmæssigt begrænset og/eller begrænset til et antal udsendelser.

TV 2 erhverver som altovervejende hovedregel eksklusive tv-rettigheder til programindholdet inden for licensperioden.

For danske licenskøb søger TV 2 tillige at erhverve eksklusive video-on-demand-rettigheder i samme periode som tv-rettighederne, men dette er ikke altid muligt. Særligt standardaftalerne, der regulerer tv-stationernes udnyttelse af de spillefilm og kort- og dokumentarfilm, som TV 2 i henhold til public service-tilladelsen er forpligtet til at engagere sig i, indeholder en begrænset rettighedserhvervelse i relation til on demand-udnyttelsen.

For udenlandske licenskøb forsøges det at erhverve catch up-rettigheder til programmerne, og for on demand-rettigheder i øvrigt foretages der en nøje prioritering af behovet og omfanget, inden disse rettigheder søges erhvervet.

For rettigheder til sportsbegivenheder erhverver TV 2 tillige eksklusive transmissionsrettigheder til såvel tv som on demand, men disse rettigheder er oftest tidsmæssigt begrænsede. Dog søger TV 2 at erhverve non-eksklusive kliprettigheder tidsubegrænset. 

Andres udnyttelse:

For entreprisekøb, som TV 2 helt eller overvejende finansierer, er udgangspunktet, at TV 2 opnår andel af indtægterne, når produktionerne, eller rettigheder i tilknytning hertil, udnyttes af andre, medmindre programmerne hviler på et fuldt udviklet format.

Derimod hører det til sjældenhederne, at TV 2 erhverver økonomiske rettigheder til licenskøb. 

Download

DOWNLOADS

Nationale pristabeller 2018

Download Prisappendix

All pages