NYT DIGITALT PRODUKT

 

Permission: Direkte dialog med brugere, der aktivt har tilvalgt jeres brand

MinReklame er TV 2s permission produkt, hvor I som annoncør får mulighed for at skabe en 1:1 dialog med TV 2’s mere end 900.00 daglige digitale brugere, og kun betale for de brugere, der aktivt har accepteret en dialog med netop Jeres brand.

MinReklame er et alternativ til traditionel banner og web-tv annoncering og den traditionelle eksponeringsbaserede afregningsform. Løsningen giver TV 2’s brugere og jeres potentielle kunder mulighed for i højere grad at have indflydelse på deres egen reklameoplevelse, og dermed også måden hvorpå I som annoncør kan få målgruppen i tale.

Kort sagt, er det nu muligt for brugerne på TV 2s digitale platforme i en periode at fravælge traditionel displayannoncering på tv2.dk og i TV 2’s gratis apps mod til gengæld at afgive e-mail permission til minimum to annoncører.

Det er til enhver tid den enkelte bruger, der vælger hvilke annoncører der afgives permission til, og på sigt også hvilken type af permissions der afgives. Alle permissions som I modtager, er dermed et aktivt tilvalg af netop Jeres brand fra den enkelte bruger.

Derudover er der i MinReklame indbygget en række features, der minimerer mængden af værdiløse leads, blandet andet ved at TV 2 validerer alle e-mails, som vi opsamler inden de videresendes til jer, ligesom vi har mulighed for at frasortere brugere, som I allerede er i dialog med. Det vil i øvrigt være muligt, at kvalificere leads gennem målrettet opsamling på fx demografisk og geografisk data.